Sökning: "Absorptionsvärmepump"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Absorptionsvärmepump.

 1. 1. Framtida energilösning för tillvaratagande av överskottsvärme med värmepump : Ett examensarbete utfört på Händelöverket, E.ON

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Stefan Elez; [2017]
  Nyckelord :Värmepump; energilösning; Händelö; Kraftvärme; Kraftvärmeverk; Absorptionsvärmepump; Biopanna; Energilösning; EON;

  Sammanfattning : E.ON har satt som mål att leverera 100% förnybar och återvunnen energi år 2025. På E.ON:s kraftvärmeverk Händelö i Norrköping måste då den koldrivna Panna 12, men även den biodrivna Panna 11 ersättas med en ny typ av förnybar och återvunnen lösning som ska producera värme. LÄS MER

 2. 2. Absorptionsvärmepump som kylmaskin : Uppkoppling av kylsystem med absorptionskylmaskin

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Fadi Sami; Marcus Tsoy; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ökad resurseffektivitet i kraftvärmesystem genom säsongslagring av värme

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningsläraLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningsläraLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Emilia Björe Dahl; Mikaela Sjöqvist; [2014]
  Nyckelord :borrhålslager; säsongsvärmelager; kraftvärmeproduktion; resurseffektivitet; kompressionsvärmepumpar; absorptionsvärmepumpar; MATLAB; modellering;

  Sammanfattning : Increased resource efficiency in an energy system could result in large economic and environmental benefits. Tekniska verken i Linköping AB (Tekniska verken) is responsible for the district heating network in Linköping. Their vision is to create the world’s most resource efficient region. LÄS MER