Sökning: "Abu Garcia"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Abu Garcia.

 1. 1. Interaktiv Produktpresentation åt Abu Garcia

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

  Författare :Kristoffer Edvardsson; Conny Högkvist; Tobias Nilsson; Carl-Johan Nilsson; [2006]
  Nyckelord :3D; modelling; flash; action script; product presentation; web application; animating; sound; music; video; interaction; post production; stop motion; fusion; adobe premiere; Abu Garcia;

  Sammanfattning : Detta projekt har producerats i samarbete med Abu Garcia i Svängsta, Blekinge. Vårat projekt är en interaktiv produkt presentation gjord i flash med inslag av 3d, video och ljud. Våran tanke är att användaren ska kunna se hur en Ambassadeur Record fiskerulle ser ut både på insidan och utsidan, hur den fungerar och vad som gör den så unik. LÄS MER

 2. 2. Nytt koncept för linspridning

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Gustaf Almgren; Christopher Fogelqvist; Anders Tjädermark; [2001]
  Nyckelord :Fritt utkast; Längre kast; Nytt koncept; Linspridning ;

  Sammanfattning : Sammanfattning Projektet, Nytt koncept för linspridning, vilket tillhandahölls av Abu Garcia, bestod i att vidareutveckla multiplikatorrullen, Ambassadeur Classic 5000c. Målet var att konstruera en multiplikatorrulle, med vilken fritt utkast erhålls. LÄS MER