Sökning: "Abujadeklarationen"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Abujadeklarationen.

  1. 1. Vad kostar en endemi? - Kartläggning, Resurshantering och Policyutformning av malariaproblematiken i Tanzania

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Sofie Marie Victorson; [2005]
    Nyckelord :Tanzania; malaria; mikroekonomi; bistånd; humankapital; under 5-mortalitet; policyutformning; Copenhagen Consensus; Abujadeklarationen; Social Marketing; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

    Sammanfattning : Uppsatsen behandlar malariaproblematiken i Tanzania. Den syftar främst till att kartlägga de insatser som gjorts för att förhindra framfarten av malariarelaterad mortalitet hos barn under 5 år. LÄS MER