Sökning: "Acceleration"

Visar resultat 1 - 5 av 752 uppsatser innehållade ordet Acceleration.

 1. 1. Särskilt begåvade elever - ett snabbare spår genom skoltiden

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Annelie Norrman; Jaana Nyman; [2021-08-05]
  Nyckelord :särskilt begåvade; acceleration; berikning; coachning; elevers upplevelse;

  Sammanfattning : AbstractSpecialpedagogiska insatser ska stödja elever i svårigheter och utveckla skolan till en platsdär alla elever blir sedda och bemötta utifrån sina behov. Särskilt begåvade elever upplever att de får arbeta i en för långsam arbetstakt och behöver vänta in sina klasskamrater då de skulle kunna få arbeta snabbare och nå längre kunskapsmässigt (Kullander, 2014). LÄS MER

 2. 2. Skillnad i dynamisk stabilitet mellan ett skadat och ett friskt knä : Analys av samband mellan mätmetoder som undersöker knästabilitet.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Söderlund Anton; Berg Kevin; [2021]
  Nyckelord :knäskada; dynamisk stabilitet; rörelsesensorer; enbenshopp; landning;

  Sammanfattning : Introduktion: Tidigare studier har visat på att knäledens stabilitet under statiska förhållanden inte stämmer överens med stabilitet vid funktionella tester. Rörelsesensorer har förmågan att via funktionella tester mäta den dynamiska stabiliteten i knäleden, något som på sikt kan ge fysioterapeuter ett smidigt och lättanvänt verktyg i att upptäcka nedsatt dynamisk stabilitet. LÄS MER

 3. 3. Sensor fusion for estimating vehicle chassis movement

  Master-uppsats, KTH/Fordonsdynamik

  Författare :Edwin Solomon Arthur Paul; Sanjay Varadharajan; [2021]
  Nyckelord :Sensor fusion; Vehicle dynamics; State estimation; Sensors; Sensorfusion; Fordonsdynamik; Skattning av parametrar; Sensorer;

  Sammanfattning : The aim of this thesis work is to investigate the possibility of applying a sensor fusion algorithm with a focus on estimating vehicle dynamic states, mainly the vehicle body accelerations. Modern passenger vehicles have several mechatronic systems such as active safety, comfort, driver assistance etc. LÄS MER

 4. 4. The Acceleration of Digitalization and its Influence on Business Model Innovation : A qualitative study of Swedish SMEs from the perspective of a business developer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Pim de Flon; Lovisa Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Business Model Innovation; Acceleration of Digitalization; Small- and Medium-sized Enterprises; Covid-19; Theory of Organizational Change;

  Sammanfattning : Background: Covid-19 has accelerated digitalization and pressured companies across multiple sectors to digitally transform their operations. Such adaptation requires businesses to rethink and change their existing business models, thus, business model innovation (BMI). LÄS MER

 5. 5. On Fermi-like neutrino acceleration in core-collapsesupernovae and around black hole formation, andthe evolution of observable neutrino flux duringproto-neutron star collapse

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för astronomi

  Författare :Samuel Gullin; [2021]
  Nyckelord :core collapse black hole neutrino acceleration supernova;

  Sammanfattning : Failed supernovae are the implosive final fates of massive stars, where ablack hole is formed. During the collapse, the proto-neutron star emits a huge number of neutrinos, and when the black hole is finally formed, it engulfs theneutrino-emitting material and the signal is cut off. LÄS MER