Sökning: "Acceptable Ads"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Acceptable Ads.

 1. 1. Acceptable Ads guidelines, its effect on user experience and ad-noticeability

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Joel Weidenmark; [2020]
  Nyckelord :Acceptable Ads; Ad-noticeability; Ad-irritation;

  Sammanfattning : The Acceptable Ads Standard is a set of guidelines developed by the biggest ad-blocker company AdBlock Plus as an attempt to alleviate the largest need for ad-blocking programs; ads being annoying, irrelevant, and too intrusive. The guidelines inflict rules regarding how ads can be presented in order to be acceptable, thereby not disturbing the consumer. LÄS MER

 2. 2. Konsten att förmedla online-annonser : En studie om vilken typ av online-annonser som används för att nå ut till internetanvändare på ett mindre påträngande sätt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Clas Wallin; Sara Wisseng; [2016]
  Nyckelord :ad blockers; intrusive online ads; native advertising; annonsblockerare; påträngande online-annonser; native advertising;

  Sammanfattning : Påträngande och störande annonser har blivit alltmer vanligt på internet vilket har medfört att konsumenter fått en alltmer negativ inställning till online-annonser. Därmed har användningen av mjukvaror för blockering av annonser på senare tid blivit alltmer vanligt. LÄS MER

 3. 3. Selling Sexy: A quanitative study on consumer attitude and purchase intention in response to sexual images in ads by luxury and non-luxury brands

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sara Meinhardt; Annali Wallin; [2016]
  Nyckelord :consumer attitude; purchase intention; advertising;

  Sammanfattning : The main purpose of the study is to analyze the possible difference in attitude toward sex in advertisements when used by familiar luxury or non-luxury brands. In addition to this, the aim is to further analyze whether genders form a different attitude and purchase intention towards sexually loaded ads and the impact of varying degrees of sexual imagery shown in the ad on the factors like purchase intention. LÄS MER

 4. 4. Retusch av landskapsfoto i annonser för turistmål : En kvantitativ undersökningkring den accepterade nivån av retusch

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Anna Holm; [2015]
  Nyckelord :Photoshop; photography; retouching; manipulation; tourist destination; bildbehandling; photoshop; landskapsfotografi; fotografi; retuschering; manipulering; turistmål;

  Sammanfattning : Etik kring bilder i annonser har diskuterats mycket, speciellt modell-, ochproduktbilder har kritiserats. Det tycks dock saknas forskning om acceptanskring efterbehandling av landskapsfotografier som ofta används vidmarknadsföring av turistmål. LÄS MER

 5. 5. Design and Performance Analysis of Low-Noise Amplifier with Band-Pass Filter for 2.4-2.5 GHz

  Master-uppsats, Fysik och elektroteknik; Tekniska högskolan

  Författare :Muneeb Mehmood Abbasi; Mohammad Abdul Jabbar; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Low power wireless electronics is becoming more popular due to durability, portability and small dimension. Especially, electronic devices in instruments, scientific and medical (ISM) band is convenient from the spectrum regulations and technology availability point of view. LÄS MER