Sökning: "Acceptans i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden Acceptans i skolan.

 1. 1. SOCIAL DELAKTIGHET I SKOLAN FÖR BARN OCH UNGDOMAR MED ATTENTION-DEFICIT/HYPERACTIVITY DISORDER

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Anna Jenelius; Emma Holmström; [2021-06-07]
  Nyckelord :ADHD; social participation; social activities; school; Occupational therapy;

  Sammanfattning : Bakgrund Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) är en relativt vanlig diagnos, cirka fem procent av alla barn i Sverige har ADHD. Problem som kan förekomma vid diagnosen, kategoriseras till tre huvudområden: uppmärksamhetsstörning, överaktivitet och impulsivitet som kan skapa hinder i vardagen och i relationer med andra. LÄS MER

 2. 2. Factors influencing the mass adoption of VR video platforms

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Myroslava Zaiets; [2021]
  Nyckelord :Virtual Reality; Virtual Reality Ecosystem; VR Video; VR Platforms; Technology Adoption.;

  Sammanfattning : Despite the number of studies demonstrating the opportunities for the broad implication of virtual reality (VR) across numerous industry domains, including media, this technology has not yet made history, to a large extent, because of the bottlenecks that prevent it from becoming mainstream. A number of media houses, video production companies, and even VR equipment developers such as The New York Times, Disney, or Oculus invested into the creation of the VR video platforms and apps with 360-degree films and VR movies. LÄS MER

 3. 3. Skönlitteratur i svenskämnets undervisningspraktik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Davor Bodic; Ali Adiguzel; [2021]
  Nyckelord :boksamtal; didaktik; gymnasiet; högstadiet; läsloggskrivande; läsning av skönlitteratur; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt syftar till att redogöra för vad samtida forskning säger om läsning av skönlitteratur i svenskämnet i grundskolan och gymnasieskolan, samt hur svensklärare kan arbeta med skönlitteratur i sin undervisning. Metoden är en systematisk litteratursökning som gjorts i fyra olika databaser, där resultatet sedan granskats efter ämnesrelevans och grad av vetenskaplighet. LÄS MER

 4. 4. Didaktiska lösningar för att motverka islamofobi i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Ervin Rahic; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att komma fram till olika didaktiska metoder som lärare tillämpar i undervisningen för att motverka islamofobi i skolan. För att få fram metoderna grundar studien sig på intervjuade lärare som berättar om vilka metoder de själva tillämpar för att motverka islamofobi. LÄS MER

 5. 5. A Concept Design for Personalized In-vehicle Infotainment in Car Sharing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Shuo Yang; [2021]
  Nyckelord :Human-computer interaction; Car sharing; Personalization; In-vehicle infotainment; Interaktion mellan människa och dator; bildelning; personalisering; Infotainment i fordonet;

  Sammanfattning : As a possible solution for environmental and social problems, car sharing is emerging. A number of studies have documented that personalization could increase convenience, comfort, and safety which becomes a shaping consumer trend, especially in cars. However, most studies in the field of personalization have only focused on privately-owned cars. LÄS MER