Sökning: "Acceptans"

Visar resultat 1 - 5 av 1670 uppsatser innehållade ordet Acceptans.

 1. 1. ACCEPTANS AV KLIMATSKATTER - SAMBANDET MELLAN INDIVIDERS POLITISKA TILLHÖRIGHET OCH KLIMATORO

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Måns Hurtigh; [2023-03-20]
  Nyckelord :Minskning av utsläpp; miljöskatt; klimatoro; ideologi; Europa; Climate mitigation; climate tax; climate anxiety; ideology; Europe;

  Sammanfattning : Climate change is steadily warming our planet and it is of utmost importance to act now to provide a sustainable planet for future generations. Taxes and laws have been shown to be effective ways to reduce carbon dioxide emissions. Taxes are strongly associated with politics and ideology. LÄS MER

 2. 2. "Där det finns sexualiserade kvinnor kommer det alltid att finnas kåta män" : - En tematisk analys av medias framställning av OnlyFans

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Josefine Eriksson; Johanna Christians; [2023]
  Nyckelord :OnlyFans; media; thematic analysis; children; social work; OnlyFans; media; tematisk analys; barn; socialt arbete;

  Sammanfattning : OnlyFans is a relatively new digital platform where fans subscribe to content that a creator publishes. Everything from food recipes to workouts is published, but the platform is best known for its content of sexual material. There are currently a limited number of evidence-based studies regarding OnlyFans. LÄS MER

 3. 3. Att vara närstående till en person med Parkinsons sjukdom : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Desiré Hägglund Bergström; Hanna Stensmar; [2023]
  Nyckelord :Parkinsons sjukdom; närstående; erfarenheter; omvårdnad; kvalitativ innehållsanalys; litteraturstudie.;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Parkinsons sjukdom är en kronisk neurodegenerativ sjukdom. Personen som lever med sjukdomen bor ofta fortfarande hemma och sköts av närstående. Syftet: var att beskriva erfarenheten av att vara närstående till en person med Parkinsons sjukdom. LÄS MER

 4. 4. IT-säkerhet på ett IT-konsultbolag i Uppsala : Medarbetares medvetenhet och acceptans gällande ledningssystemet för informationssäkerhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Jeanette Magnusson; Ellen Lindefelt; [2023]
  Nyckelord :IT-säkerhet; Ledningssystem för informationssäkerhet; ISO 27000; acceptans; medvetenhet; fallstudie;

  Sammanfattning : Digitaliseringen av det svenska samhället har framskridit i snabb takt där faktorer som Covid-19 pandemin har bidragit till ett ökat användande av digitala lösningar. Med denna digitalisering följer också en ökning i potentiella IT-säkerhetshot inte minst gentemot företag. LÄS MER

 5. 5. Genom livets berg- och dalbana : En litteraturöversikt om att leva med bipolär sjukdom

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Denice Dahlbeck; Joel Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Relatives; Loss; Identity; Relationships; Stigma; Anhöriga; Förlust; Identitet; Relationer; Stigmatisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär sjukdom är en kronisk psykiatrisk diagnos som drabbar ca två procent av världens befolkning. Sjukdomen kännetecknas av varierande perioder med mani och depression. Sjuksköterskan har en central roll i omvårdnaden för denna patientgrupp. Syfte: Att beskriva vuxna personers upplevelser av att leva med bipolär sjukdom. LÄS MER