Sökning: "Acceptans"

Visar resultat 1 - 5 av 1337 uppsatser innehållade ordet Acceptans.

 1. 1. "Jag lever i en kropp som håller mig tillbaka från att leva." : En autobiografisk studie om kvinnors upplevelser av långvarig smärta

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Lejla Tesnjak; Johan Persson; [2021]
  Nyckelord :Acceptans; Kvinnor; Lidande; Livskvalitet; Långvarig smärta; Subjektiv upplevelse; Vardag; Vården;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig smärta är ett av de mest förekommande fenomenen i svensk sjukvård och kostar samhället stora summor pengar varje år. Den orsakar ett stort lidande för den drabbade. Kvinnor är mer representerade i gruppen än vad män är, vilket delvis går att förklara genom olika biologiska förutsättningar. LÄS MER

 2. 2. Livet med stomi - mer än en påse : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Mia Tran; Filip Ranestam; [2021]
  Nyckelord :experiences; feeling; ostomy; people; quality of life; känsla; livskvalitet; personer; stomi; upplevelser;

  Sammanfattning : Ranestam, F & Tran, M. Livet med stomi – mer än en påse. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng, Malmö Universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för vårdvetenskap, 2021. LÄS MER

 3. 3. "Det var någon som verkligen såg, och lyssnade" - En fenomenologisk studie av upplevelsen att bli hjälpt i psykoterapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :John Carlsson; Maj Karlsson; [2021]
  Nyckelord :psykoterapi; hjälpsamma händelser; förändring; fenomenologi; tematisk analys; psychotherapy; helpful events; change; phenomenology; thematic analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur klienter upplevt sig ha blivit hjälpta av psykoterapi samt hur de upplevt förändring därigenom. Studiens ansats var fenomenologisk, vilket innebär att utgångspunkten var att studera själva erfarenheten av att bli hjälpt i psykoterapi. LÄS MER

 4. 4. Baljväxter i skolmåltider?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Erika Dahlberg; Elizabeth Getachew; Aling Persson; [2020-11-09]
  Nyckelord :Acceptans; baljväxter; hälsa; hållbarhet; sensorik;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Kostekonomi med inriktning mot ledarskapNivå: GrundnivåHandledare: Mia PrimExaminator: Cecilia Magnusson SporreAntal sidor: 68 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt2020.... LÄS MER

 5. 5. "...alla är vi olika på vårt sätt"

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Karin Eriksson Scherman; [2020-09-16]
  Nyckelord :kvalitativ intervjustudie; hörselnedsättning; ungdomar; identitet; normer; aktivitet; delaktighet; qualitative interview study; hearing impairment; adolescents; identity; norms; activity; participation;

  Sammanfattning : Purpose: The aim of this study is to elucidate adolescents’ narratives about their experiences of livingwith a hearing impairment.Method: Seven adolescents with hearing impairment are interviewed in a qualitative semi-structuredinterview study. LÄS MER