Sökning: "Acceptanstest"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Acceptanstest.

 1. 1. Suitability of different pulses in falafel making – a new application for Swedish foods

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Johanna Janhager; [2020]
  Nyckelord :pulses; grain legumes; Swedish agriculture; product development; falafel; Texture Profile Analysis; sensory analysis;

  Sammanfattning : There is potential for growing several types of pulses in Sweden. An increased domestic pulse cultivation and consumption could have many positive effects, such as reduced climate impacts, furthering of local societies, improved soils and increased resilience in food production. LÄS MER

 2. 2. Mognadsgrad och förbättringsförslag av acceptanstester inom Trafikverkets verksamheter baserat på TMM

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :John Halldén; Caroline Berglund; [2019]
  Nyckelord :TMM; Acceptance testing; Trafikverket; maturity level; case study; TMM; Acceptanstest; Trafikverket; Mognadsgrad; Fallstudie;

  Sammanfattning : I nuläget utförs acceptanstester på Trafikverket utan att veta testprocessens styrkor och svagheter. Denna fallstudie tar genom Test Maturity Model (TMM) fram en mognadsgrad för testprocessen inom acceptanstester. Mognadsgraden visar hur processen ligger till i nuläget och visar testprocessens svagheter och styrkor. LÄS MER

 3. 3. Konsumenternas preferenser för hamburgerbröd bakat på rågmjöl och surdeg : Produktutveckling i samarbete med industrin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Amanda Edvinsson; Amanda Ytterskog; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Endast tre av tio får i sig tillräckligt med fibrer. Råg innehåller mest fibrer av sädesslagen och därför finns potential till utveckling av populära snabbmatsprodukter innehållandes råg. LÄS MER

 4. 4. Robotic Process Automation : Analys och implementation

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Jonas Englevid; [2018]
  Nyckelord :Robotic Process Automation; UiPath; Workfusion; Selenium; Python; Visual Basic for Applications; Visma PX; Robotic Process Automation; UiPath; Workfusion; Selenium; Python; Visual Basic for Applications; Visma PX;

  Sammanfattning : Employees today have necessary daily tasks that do not require human handling. The objective is to investigate two processes if they are suitable for automation as well as to create and evaluate a prototype. LÄS MER

 5. 5. Kvalitetssäkring och test av leveranser vid arbete enligt scrum : En fallstudie på företaget SSG

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem; Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem

  Författare :Josefin Lönngren; Sandra Fahlén; [2016]
  Nyckelord :Scrum; Acceptance test; Process; Quality assurance; IT services; Scrum; Acceptanstest; Process; Kvalitetssäkring; IT-tjänster;

  Sammanfattning : Failed projects are often caused by not detected failures and therefore tests should be performed at some time during the project to avoid those failures. In the agile method Scrum the tests of IT services are executed by the supplier to secure the quality of the services. In theory, no tests are performed by the product owner. LÄS MER