Sökning: "Access to justice"

Visar resultat 1 - 5 av 192 uppsatser innehållade orden Access to justice.

 1. 1. Skälig ersättning - Rätten till ersättning för rättegångskostnader i skatte- och straffprocessen i teori och praktik.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tova Andersson; [2020-09-14]
  Nyckelord :Skälig ersättning; Rättegångskostnader; Access to justice; Skatteprocess; Straffprocess;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar rätten till ersättning för rättegångskostnader i skatte- och straffprocessen i teori och praktik. Detta görs genom en studie av gällande rätt i sedvanlig respektive faktisk mening, huvudsakligen genom en undersökning av empiriskt material bestående av underrättsavgöranden i de två måltyperna under tidsperioderna sedan de senaste vägledande prejudikaten från HFD respektive HD. LÄS MER

 2. 2. Marken lagen glömde - Om markrättigheter för samer, rättenskonstruktion och tillgänglighet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Rignell; [2020-09-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Renskötselrätten är en civilrättsligt grundad rätt i Sverige som tillkommer den samiska befolkningen. Det är en bruksrätt av ett speciellt slag eftersom den är oberoende av avtal och grundad på urminnes hävd. Renskötselrätten är således beständig men avhängig historiska förhållanden, den vilar på gamla samiska traditioner. LÄS MER

 3. 3. Exhibiting transparency without opening the 'Black Box' - Balancing act between Data Protection and Trade Secrets Rights in Solely Automated Decision-Making AI system in Healthcare

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kristina Christensen; [2020]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Healthcare; Automated Decision-Making; Transparency; Data Protection; GDPR; Trade Secrets; TSA; Balancing Act; Law and Political Science;

  Sammanfattning : What was once called science fiction has developed over the years to be one of the most strategic technologies of the 21st century – artificial intelligence (AI) is real. The rapid digitalization has opened new pathways in Swedish healthcare, by increasing productivity and the effectiveness of care delivery as well as helping more patients in receiving better care. LÄS MER

 4. 4. Energy poverty and the elderly-care: Exploring energy poverty in the elderly-care through case studies with social welfare organizations in Taiwan

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Tzu Ling Kuo; [2020]
  Nyckelord :Science General;

  Sammanfattning : The topic of energy poverty has recently gained prominence amongst researchers and academia in Taiwan within the context of rising energy prices and low emission energy transitions. Social welfare organizations (SWOs) that provide 24-hour residence and care for vulnerable populations, such as the elderly and disabled, highly depend on various energy services and are likely to be significantly affected due to rising energy prices, adding to their existing financial pressure. LÄS MER

 5. 5. Starving for Justice? The Compatibility of the United States of America's Unilateral Coercive Measures with the 'Right to Food' in Venezuela

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Colm Daragh Kelly Ryan; [2020]
  Nyckelord :Human Rights Law; Economic Sanctions; Unilateral Sanctions; Unilateral Coercive Measures; Economic Rights; Social Rights; Foreign Policy; Food; Right to Food; USA; United States; Venezuela; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Unilateral coercive measures are a foreign policy tool that are thousands of years old and used by states in response to foreign policy concerns. Their use has become more common throughout the 21st Century, and this raises concerns from a human rights perspective. LÄS MER