Sökning: "Accessibility"

Visar resultat 1 - 5 av 2343 uppsatser innehållade ordet Accessibility.

 1. 1. Exploring Naturmolnet’s qualities that promote well-being in the public place : pocket parks for a better urban life?

  Master-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Rebeca Paolini Madrid; [2022]
  Nyckelord :pocket parks; public place; well-being; restorative environments; perceived sensory dimensions; social connection; culture; community garden; urban green spaces;

  Sammanfattning : Green public places are in constant threat due to city development and densification. For the benefit of the urban dwellers and the environment, it is important to the development, accessibility, and quality design of public places. LÄS MER

 2. 2. What Does Sustainability Mean? : A Study of Young Consumers’ Associations With, and Understanding of the Term Sustainability, Within the Fashion Industry

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Henrik Berghe; Malcolm Sanchez Adolfsson; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; fashion industry; young consumers; sustainability perception; environmental sustainability; social sustainability; consumer perspective;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this study is to investigate how young consumers understand sustainability in the fashion industry: how they define it and if they consider both environmental and social sustainability. Design/methodology/approach – A qualitative method was used. LÄS MER

 3. 3. Bedömning av sociala insatser och stöd för HBTQI+-ungdomar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Nova Hurtig Allik; [2022]
  Nyckelord :Availability; LGBTQI youth; quality; social interventions; social support; HBTQI ungdomar; kvalitet; sociala insatser; socialt stöd; tillgänglighet;

  Sammanfattning : HBTQI+-ungdomar är en särskilt utsatt grupp eftersom risken för dem att erfara psykisk ohälsa är utökad. HBTQI+ ungdomar erfar fortfarande osynliggörande, öppen diskriminering, hot om våld och våld på grund av deras HBTQI+-tillhörighet. LÄS MER

 4. 4. Att sätta Agendan : En intervjustudie om lärare i samhällskunskaps friutrymme och nyhetsanvändning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Maria Müller Nyberg; [2022]
  Nyckelord :Samhällskunskap; nyheter; statsvetenskap; gymnasielärare; didaktik; pedagogik; frontlinjebyråkrat; dagordningteori;

  Sammanfattning : This study aims to contribute knowledge about how secondary teachers perceive their work with political news, in their teaching in the subject social studies. The study is based on qualitative interviews with five secondary teachers, who hold varying experience of teaching in the subject of social studies. LÄS MER

 5. 5. Stärkt kognitiv tillgänglighet på folkbiblioteken : En studie av tillgänglighetsarbetet på sex folkbibliotek som finansierats med hjälp av Stärkta bibliotek

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Anna Grelle; Agnes Aspenström; [2022]
  Nyckelord :Accessibility for people with disabilities; Public libraries; Cognitive impairments; Disabilities; Stigmatization; Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning; folkbibliotek; personer med kognitiv funktionsnedsättning; funktionshinder; stigmatisering;

  Sammanfattning : Introduction. The aim of this master’s thesis is to examine which factors affect how Swedish public libraries, financed by a grant from the Swedish Arts Council, work to improve their accessibility for people with cognitive disabilities. Method. We have used qualitative methods for our study. LÄS MER