Sökning: "Account Manager"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden Account Manager.

 1. 1. ”Men i verkligheten så måste vi få det att funka!” : En kvalitativ studie om biståndsbedömares bemötandestrategier för personer med demenssjukdom.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Theresia Axelgård; Tablo Amin; [2021]
  Nyckelord :Care manager; Dementia; Social work; Self-determination; Strategies.; Biståndsbedömare; Demenssjukdom; Socialt arbete; Självbestämmande; Strategier.;

  Sammanfattning : I mötet med personer med demenssjukdom ställs biståndsbedömare inför olika utmaningar i sitt arbete, för att tillmötesgå den enskildes behov och vilja. Biståndsbedömaren ska alltid utgå från den enskildes självbestämmanderätt samt se till ett helhetsperspektiv gällande den enskildes livssituation, behov och nätverk av personer som finns runt personen. LÄS MER

 2. 2. Med samhället som vikarierande förälder - En kvalitativ studie om föräldrars delaktighet i behandlingen av HVB-placerade ungdomar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Tim Lundberg; [2021]
  Nyckelord :parents participation; residential home care HVB ; manager’s perspective; Systems Theory; föräldrars delaktighet; Hem för Vård eller Boende; föreståndares perspektiv; Systemteori; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore residential care home managers' view on parents' involvement in the treatment of their children and adolescents when placed in an out of home care facility. The empirical data was collected through semi-structured interviews with three managers of Swedish residential care homes for children and adolescents. LÄS MER

 3. 3. Key Performance Indicators - Förfina, förändra eller ta bort : En kvalitativ studie om förändringsprocessen av KPI:er och samspelet mellan chefer och gruppledare.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Maria Bäckström; Isabelle Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Key performance indicators KPI ; Performance measurements; Team; Manager; Agent theory; Performance measurement system PMS .;

  Sammanfattning : Title: Key Performance Indicators - Refine, adjust or remove Level: Final assignment for bachelor's degree in business administration. Author: Isabelle Nilsson and Maria Bäckström  Supervisor: Niklas Bomark Date: Autumn - 20  Aim: The aim of this study is to seek understanding of how the change process of KPIs works and whether information asymmetry and conflicts of interest can arise in the interaction between managers and group leaders in process. LÄS MER

 4. 4. Intern företagsapplikation : För en effektiv informationshantering

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Malin Svensson; [2021]
  Nyckelord :WordPress rest API; jQuery; Ajax; PWA; php; tema; mu-plugin;

  Sammanfattning : The report presents information about the development of an intern logbook made for the company Ångtvättbilen Västernorrland. The application is created with the goal and purpose to make the daily data management more effective and to gather all the coworkers information in one tool. LÄS MER

 5. 5. DESTRUKTIVT LEDARSKAP - En studie om vad som bör undvikas i ledarskapet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Helen Lundström; Annika Naviga; [2020-09-03]
  Nyckelord :destructive leadership; organizational culture; passive leadership;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate what factors contributes to a constructive leadership and what factors leads to a destructive leadership. The thesis has its basis in documents about leadership training which we processed and used as empirical material. LÄS MER