Sökning: "Account information service provider"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Account information service provider.

 1. 1. Managing Chronic Conditions Through Digital and Patient-centric Care : A study on asthma patient preferences for a digital health care service

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Clara Calmered; Josefin Kullman; [2019]
  Nyckelord :Digital health care; digital service; chronic care; asthma care; digital asthma care; Digital sjukvårdstjänst; digital sjukvård; kronisk sjukvård; astma; digital astma;

  Sammanfattning : Chronic diseases account for about 80\% of the total health care costs in Sweden, where the current health care system is designed according to the characteristics of acute diseases. Chronic care management is characterized by a long-term perspective and inclusion of multiple health care practitioners during the care process. LÄS MER

 2. 2. Service Design to Examine the Ecosystem of Safety Alarms for Elderly in Malmö City

  Master-uppsats, KTH/Produkt- och tjänstedesign; KTH/Produkt- och tjänstedesign

  Författare :Markus Haldosén; Max SANDGREN; [2018]
  Nyckelord :Service Design; Relationship Centered Design; safety alarms for elderly; chain of safety alarms for elderly; tjänstedesign; relationsbaserad design; trygghetslarm; trygghetskedja;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är ett projekt inom metodiken tjänstedesign som utforskar ekosystemet av aktörer i kedjan av trygghetslarm för äldre i Malmö Kommun. Syftet med detta examensarbete var att utforma förslag till tjänstekoncept som uppfyller de behov som användaren av trygghetslarmet upplever. LÄS MER

 3. 3. Brand Avoidance : A qualitative study on why consumers make conscious decisions to avoid social medial platforms like Facebook

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Charity Mashegede; Muram Shafik Radwan; Mariam Bilal; [2018]
  Nyckelord :brand avoidance; social media; Facebook;

  Sammanfattning : Background: Interest in brand avoidance, which is a form of anti-consumption behaviour is growing among scholars, marketers and consumers. The extant literature has focused on the positive attitude consumers have towards brands, failing to account for reasons underlying brand avoidance. LÄS MER

 4. 4. Finansiell innovation på betaltjänstmarknaden : En studie av hur tredjepartsleverantörers innovationsförmåga kan främjas genom inrättandet av det andra betaltjänstdirektivet samt andra regleringsrelaterade åtgärder

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Jessica Björklund; [2018]
  Nyckelord :Account information service provider; Payment initiation service provider; regulatory sandbox; innovation hub; project innovate; payment services; Betaltjänster; PSD2; betaltjänstdirektivet; fintech; AISP; PISP; innovation; regulatorisk sandlåda; innovationscenter; innovationshubb;

  Sammanfattning : Sedan den finanskris som uppstod år 2008 har ökade krav ställts beträffande säkerhet ochstabilitet inom den finansiella sektorn. Av den orsaken har etablerade aktörer, vilka omfattas avde alltmer extensiva regelverken, påförts ytterligare krav avseende exempelvis tillsyn ochlikviditet. LÄS MER

 5. 5. Pre-fetching and Caching in Catch-Up TV Network

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Wael Jaddoa; Housam Abbas; [2017]
  Nyckelord :Prefetching; Caching; Cache; Buffering; Catch-up TV; VOD; SVOD; OTT; IPTV; Loyal; Zapper; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Nowadays, huge amounts of data are transferred over the Internet. Video content is a vast majority of the data traffic. A part of this data is wasted due to many reasons. Transmitting large amounts of data across a network leads to network congestion and start-up delay of the video playback, which is one of the reasons of data loss. LÄS MER