Sökning: "Accounting and Market Profitability"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Accounting and Market Profitability.

 1. 1. Does CSR Actually Hurt Profitability? A Study on the Impact of US Firms' Corporate Social Responsibility Performance on Accounting and Market Metrics of Financial Profitability

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Gian Luca Hedenström; Jacopo Breschi; [2022]
  Nyckelord :CSR; Corporate Financial Profitability; Accounting and Market Profitability; Stakeholder Theory; ESG;

  Sammanfattning : Researchers have long investigated the relationship between firms' corporate social responsibility (CSR) performance and corporate financial performance (CFP) without reaching a consensus. Several scholars highlight the multiple economic benefits that firms increasing CSR performance can enjoy. LÄS MER

 2. 2. Kvinnliga styrelseledamöter och företagens finansiella lönsamhet : En paneldataanalys om effekten av kvinnor i styrelser på svenska Large Cap bolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Kristina Björling; Fredrika Norberg; [2022]
  Nyckelord :Könsfördelning; Kvinnliga styrelseledamöter; Finansiell lönsamhet; Bolagsstyrning; Styrelsesammansättningar; Agentteorin; Resursberoende teorin; Kritiska massanteorin;

  Sammanfattning : Under de senaste två decennierna har könsfördelning i styrelser varit omdiskuterat och blivit en allt viktigare fråga för att nå en hållbar utveckling i samhället. Vägen mot mer könsbalanserade styrelser har därmed implementerats via två olika initiativ i Europa för att fler kvinnor ska tillträda styrelserummet. LÄS MER

 3. 3. Mergers and Acquisitions - Motives, Success factors, Due diligence & the Integration phase : A qualitative study concucted on three listed Swedish companies

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Olle Jansson; Victor Ericsson; [2022]
  Nyckelord :Mergers and Acquisitions; due diligence; integration; integration strategy; M A process;

  Sammanfattning : Background: In year 2021 M&A deals accounted for 5.1 trillion US dollars which crushed the last record of 4.1 trillion US dollars. The strategy of creating shareholder value by acquiring, merging or through other restructuring activities is accelerating at an increasing pace. LÄS MER

 4. 4. Managing Profit and Growth

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Gustav Geier; [2021]
  Nyckelord :Software as a Service SaaS ; profit-maximization; revenue growth; trade-offs; SaaS metrics; technology; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Few business models are as hyped right now as the Software as a Service (SaaS) model. But how sustainable is it? In the last decade, SaaS has reshaped the software industry and has become a leading delivery model of B2B enterprise software. LÄS MER

 5. 5. Profitability Prediction Using Macroeconomic Forecasts: The Informativeness of GDP Growth Expectations and Geographic Segment Disclosures

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Gustav Hall; Valter Lindhagen; [2021]
  Nyckelord :Profitability prediction; Out-of-sample; Return on net operating assets; Macro to micro; Geographic segments;

  Sammanfattning : Many firms today have an international footprint which means that they are exposed to different macroeconomic environments across the world. This Master Thesis investigates the usefulness of macroeconomic forecasts for the prediction of firm profitability. LÄS MER