Sökning: "Accounting regulations"

Visar resultat 11 - 15 av 223 uppsatser innehållade orden Accounting regulations.

 1. 11. Rysslands implementering av IFRS : en jämförande studie mellan RussianAccounting Standards och internationella redovisningsregler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Julia Cedercrantz; Fanny Harrysson; [2018]
  Nyckelord :IFRS; RAS; K3; RFR 2; The Russian Federation; annual reports; consolidated financial statements; financial reports; cultural dimensions; revenues; goodwill; culture.; IFRS; RAS; K3; RFR 2; Ryssland; årsredovisningar; koncernredovisningar; finansiella rapporter; kulturella dimensioner; intäkter; goodwill; kultur.;

  Sammanfattning : År 2005 infördes regeln om att samtliga noterade bolag inom Europeiska Unionen (EU) skulle uppföra sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS)med start räkenskapsåret 2005. Målet med IFRS är att världsekonomin ska bli mertransparent, ansvarsfull, jämförbar och effektiv. LÄS MER

 2. 12. Det mänskliga kapitalet : En studie om hur humankapital redovisas i tre svenska telekomföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Albin Bjelk Krasniqi; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats, Detaljhandelsprogrammet, Högskolan Dalarna, FÖ2023, VT2018Författare: Albin Bjelk KrasniqiHandledare: Bertil OlssonTitel: Det mänskliga kapitalet – En studie om hur humankapital redovisas i tre svenska telekomföretag.Bakgrund: Redovisningen av humankapitalet har blivit en allt viktigare tillgång för företagen inom tjänstesektorn. LÄS MER

 3. 13. Mindre företag och K3 : Vilka anledningar har mindre företag att välja K3?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Marcus Nord; Karam Maqdasi; [2018]
  Nyckelord :Small Business; Choice of Regulations; K3; K2; Benefits of K3.; K2; K3; Mindre Företag; Välja regelverk; Välja K3;

  Sammanfattning : Background and problem: It is compulsory for all Swedish companies that prepare the annual report to apply K-regulations. A smaller company can choose between the principle-based K3 and the rule-based K2. There are differences between the accounting and valuation rules in K2 and K3. LÄS MER

 4. 14. Förändringar inom redovisnings- och revisionsbranschen : Ett perspektiv ur teorin om institutionella logiker

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Anders Regnell; Philip Westlander; [2018]
  Nyckelord :accounting; auditing; institutional logic;

  Sammanfattning : A field that previously has not been studied to a great extent is regarding how different factors in the environment has affected changes in the work of accountants and auditors. This has been examined and explained, using institutional logic theory. LÄS MER

 5. 15. Life Cycle Analysis : a study of the climate impact of a single-family building from a life cycle perspective

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Ewa Töyrä Mendez; Malin Fröberg; Johanna Holmqvist Larsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Historically, most of the climate impact of a building has derived from the buildings operational phase. However, recent studies show that the climate impact of the construction phase of a building is of the same dimension as the operational phase. LÄS MER