Sökning: "Accruals models"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Accruals models.

 1. 1. Earnings management research design - An evaluation of aggregate and specific accruals models

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Carl-Hugo Alhanko; Cecilia Hällzon; [2019]
  Nyckelord :Earnings management; Model design; Accruals models; Opportunistic behaviour;

  Sammanfattning : This study aims to evaluate whether accruals models are useful to detect earnings management in listed Swedish companies. We analyse the ability of aggregate and specific accruals models to detect manipulation, to provide unbiased estimates of discretionary behaviour and to identify known cases of accruals fraud. LÄS MER

 2. 2. Nedskrivning av goodwill – problematiken med fria tyglar i bedömningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oskar Evenson; Oskar Thorsson; [2018-08-07]
  Nyckelord :Goodwill; Impairment of Goodwill; Earnings Management; Big Bath;

  Sammanfattning : Background and Discussion: In the year of 2005, the accounting standard-setting organization of the IFRS Foundation, IASB, revised its regulation regarding impairment of goodwill, disallowing further amortization of the asset. Since then, yearly impairment tests have been the only adequate method to decrease its value after the acquisition is finalized. LÄS MER

 3. 3. The Implications of State Ownership on Earnings Management

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Henrik Hallius; Jakob Wedenborn; [2018]
  Nyckelord :Earnings management; State-owned enterprises; Listed enterprises; Discretionary accruals; Accruals quality;

  Sammanfattning : Earnings management refers to the practice of making discretionary choices in accounting with the intention to manipulate stated earnings. When used improperly it can distort the financial reports on which investors base their decisions, and thus impact the efficient allocation of capital. LÄS MER

 4. 4. Kvinnliga beslutsfattare och resultatmanipulering på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Dennis Hedback; Marielle Sanfer; [2018]
  Nyckelord :Reported earnings; earnings management; accruals; gender; CFO; CEO; Nasdaq Stockholm.; Resultatredovisning; resultatmanipulering; periodisering; kön; finansdirektör; vd; verkställande direktör; Stockholmsbörsen.;

  Sammanfattning : Redovisningsskandaler runt om i världen har medfört ett ökat intresse från lagstiftare och akademiker för ledares kontroll över finansiell rapportering. För intressenter är det viktigt att den redovisade informationen återspeglar den ekonomiska verkligheten. LÄS MER

 5. 5. Earnings management and CSR: A study on Swedish listed companies

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Dimitri Yakupov; Julia Kilnes Spångfelt; [2018]
  Nyckelord :Earnings management; Discretionary accruals; Quality of earnings; CSR;

  Sammanfattning : In this study, we investigate the use of earnings management and its relationship with companies' CSR policies. Three accrual-based models are used to detect earnings management among Swedish listed companies during the period 2005-2015. LÄS MER