Sökning: "Achievement Goal Theory"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden Achievement Goal Theory.

 1. 1. Förutsättningar för samverkan mellan grundskola och grundsärskola : konsekvenser för elever i grundsärskolan

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Gabriella Björk; Eriksson Maria; [2020]
  Nyckelord :Collaboration; cooperation; participation; inclusion; integration; Samverkan; samarbete; delaktighet; inkludering; integrering;

  Sammanfattning : Studien består av kvalitativa data med kvantitativa inslag där insamlingen av empiri gjorts genom semistrukturerade intervjuer och webenkät. Syftet med studien var att studera vilka uppfattningar rektorer, undervisande lärare, speciallärare, specialpedagoger samt elevassistenter i grundskola och grundsärskola inom ett län i Sverige har kring samverkan mellan grundskola och grundsärskola, vilka förutsättningar som finns för samverkan mellan skolformerna, och hur det påverkar eleverna i grundsärskolan. LÄS MER

 2. 2. A Decade to Deliver : The Implementation Progress of the 17 Sustainable Development Goals in the Private Sector

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Franziska Paul; Eva-Maria Paul; [2020]
  Nyckelord :Sustainable Development; Sustainable Development Goals; Millennium Development Goals; Private Sector; Implementation; Partnerships; Sustainability Measurement; Sustainability Reporting;

  Sammanfattning : As a response to the ‘Grand Challenges’ of the 21st century such as climate change and social inequalities, the achievement of the 17 Sustainable Development Goals (SDGs), released by the United Nations in 2015, became a matter of urgency. The SDGs are a continuation of the Millennium Development Goals (MDGs) aiming to cover an even broader scope of social, environmental and economic challenges. LÄS MER

 3. 3. Användning av träningsapplikationer och motivation till fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Karim Tuffaha; Fredrik Mattsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Svenska medier har under det senaste året rapporterat med stöd från World Health Organization att svenskars fysiska aktivitet är ovanligt låg vilket kan bidra till flertalet negativa hälsoeffekter. Syftet med denna studie har varit att undersöka individer som nyttjar träningsapplikationer och hur dessa påverkar deras motivation till fysisk aktivitet. LÄS MER

 4. 4. Sport Structure and Goal Oriented Motivation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Björn Nilsson; John Linder; [2020]
  Nyckelord :goal orientation; sport structure; TEOSQ; rock climbing; squash; målorientering; sportstruktur; TEOSQ; klättring; squash;

  Sammanfattning : The aim of this study was to assess differences in goal orientation between athletes practicing two different sports. These sports differ structurally in how they are performed and in regard to factors influencing goal orientation. LÄS MER

 5. 5. Framgångsfaktorer för motivation i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Albert de Capretz; [2020]
  Nyckelord :motivation; idrott och hälsa; self determination theory; achievement goal theory;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att skapa förståelse för hur motivation kan utgöra underlag för lärares undervisningspraktik och att identifiera framgångsfaktorer i lärarnas arbetssätt med att motivera elever. Detta görs genom att utgå från motivationsteorier som är centrala för en lärares undervisningspraktik och därefter identifiera vilka framgångsfaktorer som går att urskilja i lärares arbete med att motivera elever. LÄS MER