Sökning: "Achievement Goal Theory"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden Achievement Goal Theory.

 1. 1. "Det ska inte vara för klurigt… inte heller för lätt” : En utvärdering av motiverande matematikuppgifter för elever i årskurs 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Jennie Ståhl; Emelie Haeggman; [2019]
  Nyckelord :Achievement goal theory; attityd; lärandemål; matematik; motivation; resultatmål; self-determination theory; self-efficacy;

  Sammanfattning : Denna studies syfte var att undersöka vilka uppgifter i matematikämnet som elever själva valde när de gavs möjlighet. Bakgrunden till studien har sitt ursprung i en systematisk litteraturstudie med syftet att se om undervisningens utformning kan påverka elevernas motivation och attityd inför matematikämnet. LÄS MER

 2. 2. Who am I? : The Neurobiology of the Big Five

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Yen Nhi Huynh; [2019]
  Nyckelord :personality; Big Five; neurobiology; outcomes;

  Sammanfattning : Personality is something that sets every human being apart, yet it is something that has been quite hard to pinpoint. Recently, neuroscientists have begun pinning down the neural correlates of personality traits – with focus on the Big Five, sparking a whole new subfield within personality research, known as personality neuroscience. LÄS MER

 3. 3. Motiverande matematik? : Kan undervisningens utformning bidra till elevers positiva attityd och motivation?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Jennie Ståhl; Emelie Haeggman; [2019]
  Nyckelord :Matematik; motivation; attityd; self-efficacy; tilltro; achievement goal theory; self-determination theory; lärandemål; resultatmål;

  Sammanfattning : Detta arbete är en systematisk litteraturstudie med syftet att ta reda på om och i så fall hur undervisningen kan påverka elevers motivation och attityd till ämnet matematik och hur undervisningen kan utformas för att eleverna ska utveckla motivation och positiv attityd till matematik. Studiens resultat baseras på 15 stycken kvalitetsgranskade artiklar som tagits fram via systematiska databassökningar. LÄS MER

 4. 4. "Jag vill bli bäst i världen" : En kvalitativ studie med fokus på kopplingen mellan inre motivation och elitsatsning inom svensk brottning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Alexander Lindroth; Maija Östlund; [2018]
  Nyckelord :Elite sport; Goal achievement; Motivation; Psykological needs; Wrestling; Brottning; Elitidrott; Motivation; Måluppfyllelse; Psykologiska behov;

  Sammanfattning : A global race between countries for the most valuable medals has triggered the demand of the athletes even more than before. To cope with the increased pressure the athletes not only need physical but also mental strength. Athletes and coaches stresses the importance of motivation to build the mental strength that is needed. LÄS MER

 5. 5. Flygskatten : En studie om måluppfyllelse, kostnadseffektivitet och incitament till teknologisk utveckling

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ion Väyrynen Chytiris; [2018]
  Nyckelord :Flight tax; Achievement of objectives; Cost efficiency; Incentives to technological development; Emission costs; Flygskatt; Måluppfyllelse; Kostnadseffektivitet; Incitament till tecknologisk utveckling; Utsläppskostnader;

  Sammanfattning : Den 1 april 2018 implementerade den svenska regeringen en flygskatt i Sverige med målet att minska den svenska flygindustrins utsläpp i atmosfären. Med hjälp av nationalekonomisk mikroteori, tidigare studier, statistik, egna beräkningar och jämförelser baserade på sekundärdata, analyserar uppsatsen den svenska flygskattens måluppfyllelse, kostnadseffektivitet och incitament till teknologisk utveckling. LÄS MER