Sökning: "Achieving Simulation Driven Product Development"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Achieving Simulation Driven Product Development.

 1. 1. Managerial Influence on Simulation Driven Product Development - A study on simulation technologies and the role of management

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Mattias Johansson; [2020-07-23]
  Nyckelord :Simulation Technologies; Product Development; Managerial Influence; Achieving Simulation Driven Product Development; Organizational Benefits; Organizational Challenges;

  Sammanfattning : The intensifying global competition and technological advancements are forcing companies to change their organizational structures and redevelop their product development processes. In many cases, simulation technologies possess the capabilities to provide managers with an increased competitiveness if utilized successfully. LÄS MER

 2. 2. Design for Additive Manufacturing : An Optimization driven design approach

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Satabdee Dash; [2020]
  Nyckelord :Additive Manufacturing; Design for Additive Manufacturing; Overhang Constraint; Topology Optimization; Additiv tillverkning; Design för Additiv tillverkning; överhängsbegränsning; Topologioptimering;

  Sammanfattning : Increasing application of Additive Manufacturing (AM) in industrial production demands product reimagination (assemblies, subsystems) from an AM standpoint. Simulation driven design tools play an important part in achieving this while design optimization subject to the capabilities of AM technologies. LÄS MER

 3. 3. Fatigue Analysis with Loads from MBS

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Niklas Svensson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts i samarbete med Scania CV AB, en lastbils- och busstillverkare. Scania tror att en stor del i att behålla en ledande position är att erbjuda sina kunder pålitlighet, bland annat i form av livslängd. På grund av detta så är utbyggnad av kompetens och kunskap kring utmattningsanalys alltid aktuellt. LÄS MER

 4. 4. MODEL DRIVEN PRODUCT REALIZATION : A holistic demonstration of model driven product development

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Arjun Kasa Narasimha Murthy; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Model driven product realization is an emerging methodology in industrial scenario. It focuses onusing 3D models in various formats to design, manufacture and inspect a product. LÄS MER