Sökning: "Achilleas Karamitsios"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Achilleas Karamitsios.

  1. 1. Open Innovation in EVs: A Case Study of Tesla Motors

    Magister-uppsats, KTH/Entreprenörskap och Innovation

    Författare :Achilleas Karamitsios; [2013]
    Nyckelord :Innovation; Open Innovation; Coupled Process; Partnership; Tesla Motors;

    Sammanfattning : This study examines the topic of open innovation in EVs. Initially a brief description of the concept of innovation and open innovation is carried out. Moreover, the three processes of open innovation are deployed while the coupled process is described in more detail. LÄS MER