Sökning: "Acoustic measurements"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden Acoustic measurements.

 1. 1. SuperAcoustics - Development of Android application to measure sound reduction index

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk akustik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Karl Bengtsson; Elliot Sandefeldt; [2019]
  Nyckelord :Sound reduction index; Android; Application; Acoustic measurements; Sound insulation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Urban bosättning är vanligt i dagens samhälle och en övervägande andel av befolkningen bor i lägenheter, där ljudisolering är en viktig aspekt rörande trivseln i bostaden. Användning av smartmobiler för akustiska mätningar blir allt vanligare, men inget enkelt verktyg finns idag för att mäta och räkna ut reduktionstalet. LÄS MER

 2. 2. Luftintagsanalys med spridningsmatris

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Aras Wali; Viktor Söderlund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rapporten avser att återge en undersökning av ett luftintagsystem på en av Scanias lastbilar. Ett luftintagsystems primära funktion är att transportera luft till motorn medan systemets akustiska egenskaper är sekundära. Kort beskrivet består systemet av ett inlopp, partikelfilter och ett utlopp. LÄS MER

 3. 3. Fallstudie om hur Gävle kommun kan minska sitt dricksvattensvinn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Christoffer Eriksson; Dorothy Khorshed; [2019]
  Nyckelord :Drinking water; action plan; leakage; physical losses; commercial losses; Gävle municipality; Gästrike Vatten; Dricksvattensvinn; handlingsplan; odebiterat vatten; läckage; fysiska förluster; kommersiella förluster; Gävle kommun; Gästrike Vatten;

  Sammanfattning : To ensure sustainable development UN approved 17 sustainable development goals in the year of 2015, in which goal six specifies to ensure water and sanitation for all, and specified in goal six target indicator four, in a more effective way. To have an average of 24% in losses of the total amount of produced drinking water in Sweden is not effective, and Gävle municipality isn´t any better with their recorded drinking water wastage between 28-40% the last years. LÄS MER

 4. 4. The Nordic Prediction Method For Railway Traffic Noise : Improvements of the current corrections forrailway bridges, switches and crossings

  Master-uppsats, KTH/Byggnadsmaterial; KTH/Byggnadsmaterial

  Författare :KRISTÍN HELGADÓTTIR; RAGNHEIÐUR BJÖRNSDÓTTIR; [2019]
  Nyckelord :The Nordic Prediction Method; Railway traffic; Railway noise; Noise measurements; Acoustics; Steel bridges; Concrete bridges; Switches; Railway crossings; Correction factor; Correction for track condition;

  Sammanfattning : Railway noise is a very important and growing health hazard in today´s society.Railway systems pass through towns and cities and create noise. When trainsride through or over railway bridges, switches and crossings the noise increasessubstantially, causing great annoyance to the residents in the area. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of acoustic, visual and thermal comfort perception of students in the Educational Building at KTH Campus : A study case in a university building in Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Installations- och energisystem

  Författare :Sofia Kristina Kritikou; [2018]
  Nyckelord :Thermal comfort; Acoustic comfort; Visual comfort; Sustainability; Energy systems; Productivity; Indoor air quality ; Termisk komfort; Akustisk komfort; Visuell komfort; Hållbarhet; Energisystem; Produktivitet; Inomhusluftkvalitet;

  Sammanfattning : In recent years the focus and application of sustainability in buildings has risen. Both for environmental and human well-being reasons. The quality of the indoor environment affects the well-being, productivity and work performance, but it can also affect the occupants negatively, like increasing risks of different diseases and health issues. LÄS MER