Sökning: "Acoustic measurements"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden Acoustic measurements.

 1. 1. Ljudmaskering i kontorslandskap : En studie om optimering av ljudmaskeringssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö; Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Filip Garpensvärd; Anton Knutar; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis contains a study of how sound masking systems can be implemented in existing open-plan offices in order to lower the speech intelligibility. The purpose is to investigate how to optimize the sound pressure level and frequency response for a sound masking system. LÄS MER

 2. 2. Acoustic performance of timber volume elements

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk akustik

  Författare :Oliver Olsson; [2020]
  Nyckelord :Impact sound insulation; Air-borne sound insulation; Cross laminated timber; CLT; Timber Volume Element; Vibration Insulation.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The thesis investigates the acoustic performance of light weight timber constructions known as timber volume elements and vibration insulation methods employed in these. Common materials used in light weight timber floor constructions and different floor configurations consisting of these materials were also studied. LÄS MER

 3. 3. Ljudisolering i dubbelväggskontruktioner av KL-trä : Uppskatta reduktionstal med analytisk modellering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Drift, underhåll och akustik

  Författare :Erik Remnegård; [2020]
  Nyckelord :Ljudisolering; reduktionstal; dubbelväggskonstruktion; akustik; KL-trä;

  Sammanfattning : Rapidly growing cities require that new residential buildings be created at a matching pace. Moreover, ambitious environmental goals not only call for these buildings to be constructed swiftly, but also in a sustainable manner. Cross-laminated wood, abbreviated CLT, may partly offer a solution to these challenges. LÄS MER

 4. 4. Acoustic Characterization of the Cellulose-coated Perfluorocarbon Droplets based on Phase Velocity Measurements

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Emma Lindroth; [2020]
  Nyckelord :Ultrasound; Droplets; Contrast agent; Cellulose; Perfluorocarbon; Acoustic characterization; Non-destructive evaluation; Phase velocity; Bulk modulus; Compressibility;

  Sammanfattning : Today, microbubbles are one of the most commonly used ultrasound contrast agents, since their high compressibility results in a strongly scattered signal. Despite this advantage, microbubbles experience limitations by the decreased stability and large diameter. LÄS MER

 5. 5. SuperAcoustics - Development of Android application to measure sound reduction index

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk akustik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Karl Bengtsson; Elliot Sandefeldt; [2019]
  Nyckelord :Sound reduction index; Android; Application; Acoustic measurements; Sound insulation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Urban bosättning är vanligt i dagens samhälle och en övervägande andel av befolkningen bor i lägenheter, där ljudisolering är en viktig aspekt rörande trivseln i bostaden. Användning av smartmobiler för akustiska mätningar blir allt vanligare, men inget enkelt verktyg finns idag för att mäta och räkna ut reduktionstalet. LÄS MER