Sökning: "Acoustical measures"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Acoustical measures.

 1. 1. En effektiv lektion : En interventionsstudie kring akustikåtgärder och taluppfattbarhet hos en femteklass

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Sebastian Holm; Petra Lagerberg; [2015]
  Nyckelord :Acoustics; Classroom acoustics; Sound environments; Acoustical measures; Akustik; Klassrumsakustik; Ljudmiljö; Rumsakustisk åtgärd; Taluppfattbarhet;

  Sammanfattning : Detta är en interventionsstudie av hur rumsakustiken i ett klassrum påverkar en lektionbeträffande tidseffektivisering samt taluppfattbarhet. Studien jämför resultat av olikamätningar och tester före och efter en rumsakustisk åtgärd i form av ett nedpendlat akustiktak. LÄS MER

 2. 2. Dynamic analysis of vibrations in steel staircases induced by walking

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk akustik; Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Patrik Göransson; David Hansson; [2015]
  Nyckelord :Structural dynamics Acoustics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I dagens arkitektur och konstruktion ökar ständigt efterfrågan på slanka och lätta strukturer. Möjligheten att använda stål i smala och starka byggelement skapar nya sätt för oss att konstruera våra byggnader och deras komponenter. LÄS MER

 3. 3. Stress hos hund – stressreducerande åtgärder på vårdavdelningen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Alexandra Nyberg; [2013]
  Nyckelord :stress; beteende; djursjukhus; hund; miljöberikning;

  Sammanfattning : Stress is common in today’s society, but the word stress has numerous connotations. The aim of this study was to investigate how dogs are effected by stress and what the veterinary nurse can do to help dogs to avoid or at least mitigate stress within the veterinary hospital. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av röstträning på logopedprogrammet i Göteborg

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Johanna Hartler; Mattias Wåhlberg; [2011-09-21]
  Nyckelord :röstträning; logopedstudenter; normala röster; röstkvalitet; F0; voice training; SLP-students; normal voices; voice quality;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine if there were anychanges in quality in the voices of speech and language pathology studentsafter four years of study at the University of Gothenburg. Recordings oftwenty student voices from the first and eight semesters were evaluatedperceptually by six speech-language pathologists. LÄS MER