Sökning: "Acquisitions and Mergers"

Visar resultat 1 - 5 av 417 uppsatser innehållade orden Acquisitions and Mergers.

 1. 1. Merger Waves in Europe - A Study of Merger Waves in Six of the Largest European Economies, and how Merger and Acquisition Transactions are Affected by Interest Rates and Inflation Levels

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Bentzer; Fabian Järnberg; Oliver Stjernquist; [2023-02-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The M&A market has attracted increasing interest in recent decades. Over the years, the global market has experienced several crises, including the Dot-com bubble, the Global Financial Crisis, and the COVID-19 pandemic. LÄS MER

 2. 2. Kreditbetygets inverkan på investeringsbeslut och beteende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Måns Brodin; Nahir Ertunga; Ludvig Hellman; [2023]
  Nyckelord :kreditbetyg; obligationsmarknad; uppköp och sammanslagningar; företagsobligationer; financial constraints; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Kreditbetygets inverkan på investeringsbeslut och beteende Seminariedatum: 2023-01-11 Kurs: FEKH89 - Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Måns Brodin, Nahir Ertunga & Ludvig Hellman Handledare: Anamaria Cociorva Nyckelord: Kreditbetyg, obligationsmarknad, uppköp och sammanslagningar, företagsobligationer, financial constraints Forskningsfråga: Har betygstyp påverkan på sannolikheten att genomföra ett förvärv? Syfte: Denna rapport syftar till att undersöka skillnaden i sannolikheten att företag genomför cash-baserade förvärv när de innehar ett investment- kontra speculative-grade kreditbetyg. Studien kommer därmed att undersöka högt betygsatta samt lågt betygsatta, amerikanska bolag under tidsperioden 2000-2015. LÄS MER

 3. 3. Företagsförvärv, något som återspeglas i finansiell prestation? : En kvantitativ studie som undersöker sambandet mellan förvärv och finansiell prestation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Natnael Dawit; Dainius Kumza; [2023]
  Nyckelord :M A; Acquisitions; ROA; ROE; EBITDA; Financial performance; M A; Förvärv; ROA; ROE; EBITDA; Finansiell prestation;

  Sammanfattning : In 2019 there were a total of 1090 mergers and acquisitions, more commonly known as M&As made in Sweden. The value of these were around 60 million euro. This compared to the 1990s where the number of M&A transactions were around half of what it is today. LÄS MER

 4. 4. The effects of different acquisition strategies on brand equity and purchase intention

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Pupu Jin; [2023]
  Nyckelord :Brand image; Acquisitions and Mergers; Automobile industry; Brand equity; Purchase intention;

  Sammanfattning : Purpose - This study investigates the effect factors of brand equity and purchase intention for the original brand from the M&A perspective, involving two types of acquisitions (acquiring a medium image brand and acquiring a high-end image brand). The study object is a Chinese low-end automobile brand, Changcheng, who seeks to improve the brand. LÄS MER

 5. 5. Strategic Key Success Factors for Divesting in the Nordics : A case study of divestitures advised by KPMG

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell ekonomi

  Författare :Victor Keller; Erik Kristiansson; [2023]
  Nyckelord :Strategy; Divesting; Success Factors; Success; Strategi; Avyttring; Framgångsfaktorer; Framgång;

  Sammanfattning : Over the past decades, the divestiture market has steadily been growing but there are signals that indicate that a large portion of these transactions can be seen as unsuccessful. To improve the number of successful divestitures, the purpose of the study is to identify key success factors that can help firms to succeed with their divestitures in the Nordic market. LÄS MER