Sökning: "Acquisitions"

Visar resultat 1 - 5 av 851 uppsatser innehållade ordet Acquisitions.

 1. 1. Förvärv och framgång : En fallstudie av NIBE:s förvärvs- och integrationsprocess med fokus på struktur, strategi och styrning.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johanna Johnsson; Svea Gomez Gomez; [2022]
  Nyckelord :Growth strategy; acquisitions; acquisition strategy; integration process; management; organizational structure; Tillväxtstrategi; företagsförvärv; förvärvsstrategi; integrationsprocess; styrning; organisationsstruktur.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Integrationsprocessen, och strategin som anammas vid integration av förvärv, anses vara en vital aspekt för förvärvets potentiella framgång. Studier visar däremot hur det utgör en av de svåraste faserna vid företagsförvärv, och utgör därav en stor anledning till att förvärv misslyckas. LÄS MER

 2. 2. Jordförvärvslagen : Förutsättningar för förvärvstillstånd till juridiska personer vid förvärv av lantbruksegendom

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Beata Henriksson; [2022]
  Nyckelord :Land Acquisition Act; land acquisition permission; legal person; Jordförvärvslag; förvärvstillstånd; juridisk person;

  Sammanfattning : Lantbruket har sedan länge haft stor betydelse för Sverige. För att kunna kontrollera vem som förvärvar mark taxerad som lantbruksegendom har lagar sedan 1900-talet satts i kraft. Lagen har sedan början vilat på ett syfte vilket består i att bevara ägarbalansen mellan olika ägarkategorier, speciellt juridiska och fysiska personer. LÄS MER

 3. 3. Recent M&A in the Telecom Industry : Industrial Wireless Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Marcus Jacobsson; Olof Rickhammar; [2022]
  Nyckelord :Mergers and Acquisitions; M A; Evaluation of Strategic Partner; Industrial Wireless Networks; 5G; Wi-Fi; Fusioner och förvärv; Utvärdering och val av strategisk partner; Industriella trådlösa nätverk; 5G; Wi-Fi;

  Sammanfattning : The development of more powerful wireless communication technologies such as 5G and Wi-Fi 6 are opening possibilities for advanced applications in industrial settings. Different types of players across the value chain are entering the market and engaging in mergers and acquisitions. LÄS MER

 4. 4. Marknadens reaktion på annonsering av förvärv hos tillväxtföretag

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Caspher Maxnér; David Rimbe; [2022]
  Nyckelord :Event study; Acquisition; Growth companies; Efficient market hypothesis; Hubris hypothesis; Abnormal return.; Händelsestudie; Förvärv; Tillväxtföretag; Effektiva marknadshypotesen; Hybrishypotesen; Abnormal avkastning.;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker huruvida tillväxtföretag genererar en abnormal avkastning i samband med annonsering av ett förvärv. Studien genomför en händelsestudie där 30 noterade företag på Stockholmsbörsen har blivit utvalda genom olika urvalskriterier, till exempel köpeskilling och typ av företag. LÄS MER

 5. 5. Why and Where are Companies engaging in Merger and Acquisitions : Buy their way to the top

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Pontus Nordström; [2022]
  Nyckelord :Acquisitions; Synergy; Publicly Traded Companies; Merger and Acquisitions; BRICS;

  Sammanfattning : As the global markets are becoming increasingly competitive, companies need to find a way to maintain their relevance and competitiveness. Studies have found that companies engaging in Mergers and Acquisitions are more likely to remain competitive. LÄS MER