Sökning: "Acte clair"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Acte clair.

 1. 1. Vårdmomsens komplexitet - En undersökning om rättsläget gällande mervärdesskatt på uthyrning av sjukvårdspersonal är tillräckligt klarlagt för att Högsta Förvaltningsdomstolen inte ska inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Stina Anderberg Jizîrî; [2020-09-14]
  Nyckelord :Mervärdesskatt; Vårdmoms; Mervärdesskattedirektivet; Sjukvårdsundantaget; Förhandsavgörande; Art. 267 FEUF; Acte clair;

  Sammanfattning : Medcura-domen kom att ändra rättsläget gällande mervärdesskatt på uthyrning av legitimerad vårdpersonal och kostnaden ökade med 25 %. HFD avgjorde frågan om hur sjukvårdsundantaget ska tillämpas genom att göra en analogi mot undantagsbestämmelser gällande social omsorg samt utbildning, vilket uppsatsen analyserar. LÄS MER

 2. 2. Cross-border taxation of employee stock options - Is the Swedish Supreme Administrative Court’s ruling in case 1480-15 and 1483-15 regarding taxation of employee stock options supported by the case law provided by the European Court of Justice?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ida Olofsson; [2016]
  Nyckelord :Employee stock options; Cross-border taxation; OECD; Fundamental freedoms; Comparable situations; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to present issues related to cross-border taxation of employee stock options and critically inquiring whether the Swedish Supreme Administrative Court’s reasoning about comparable situations in the two rulings concerning taxation of stock options is supported by ECJ case law. On 4th of November 2015, the Supreme Administrative Court in Sweden issued two rulings concerning taxation of foreign earned income from employee stock option and share programs that was earned before the employee moved to Sweden and became a Swedish tax resident, but was actually paid to the employee after that point. LÄS MER

 3. 3. Horizontal liability for damages and acte clair doctrine in the light of the Laval case

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Dace Pelse; [2010]
  Nyckelord :European Business Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The paper analyzes the national judgment in the Laval case and argues that horizontal liability for damages is possible. Additionally, the paper shows that state liability is usually possible in the case of horizontal liability. It also touches upon the question of whether there are community rights to damages arising from the ECJ case law. LÄS MER

 4. 4. Svensk domstols hantering av EU-rätten : domstolens skyldigheter gentemot EU och faktiska genomförande av dessa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Sofie Petersson; [2010]
  Nyckelord :CILFIT; European court of justice; acte clair; obligations of the national courts; uniform application; effektive impact of EU law; CILFIT; acte clair; EU-domstolen; nationella domstolars skyldigheter; enhetlig tillämpning; effektivt genomslag av EU-rätten;

  Sammanfattning : Sveriges inträde i EU 1995 har lett till många förändringar i det svenska rättssystemet. Svenska domstolar har därmed fått en ny arbetssituation och nya skyldigheter. LÄS MER

 5. 5. Preliminary rulings and the co-operation between national and European Courts.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Andreas Norberg; [2006]
  Nyckelord :EG-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The topic of this thesis is the preliminary ruling institution found in article 234 EC and especially the obligation of national courts of last instance to refer questions to the Court of Justice in paragraph three of this article. This institution is based on a co-operation between the ECJ and national courts giving each of the two types of courts their own tasks and responsibilities. LÄS MER