Sökning: "Actio"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet Actio.

 1. 1. Actio i klassrummet : Lärares uppfattningar om röstens och kroppsspråkets betydelse för att fånga elevers uppmärksamhet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Jennie Berg; [2020]
  Nyckelord :actio; icke-verbal kommunikation; ledarskap i klassrummet; fenomenografi;

  Sammanfattning : Författarens namn: Jennie Berg Titel: Actio i klassrummet – Lärares uppfattningar om röstens och kropps-språkets betydelse för att fånga elevers uppmärksamhet Engelsk titel: Actio in the classroom – Teachers’ conceptions of the im-portance of voice and body language in capturing students’ attention. Antal sidor: 43 Syftet med denna studie var att undersöka vilka uppfattningar lärare i grundskolans tidiga år har om röstens och kroppsspråkets betydelse för att fånga elevers uppmärksamhet. LÄS MER

 2. 2. Muntliga anföranden i klassrummet : Svensklärares uppfattningar om talängslan och muntlig framställning på högstadiet och gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Janni Andersson; [2020]
  Nyckelord :Oral presentations; fear of speaking; the importance of listening; the rhetorical working process; secondary school; upper secondary school.; Muntliga anföranden; talängslan; lyssnandets roll; den retoriska arbetsprocessen; högstadiet; studieförberedande program; yrkesförberedande program.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka verksamma svensklärares uppfattningar om sin egen arbetsprocess gällande muntliga framställningar i klassrummet. I studien intervjuades 25 svensklärare verksamma på högstadiet och gymnasiet genom en webbaserad enkätundersökning som skickades ut i Facebook-gruppen Svensklärarna. LÄS MER

 3. 3. "Jag lever i ett fängelse och fängelset är typ min kropp - En kritisk retorikanalys av hur inflytelserika svenska youtubers konstruerar sin psykiska ohälsa på Youtube

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Alexandra Bergqvist; [2019-06-28]
  Nyckelord :Kritisk retorikanalys; ethos; pathos; logos; visuell retorik; psykisk ohälsa; sociala medier; Youtube;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att genom en kritisk retorikanalys undersöka hur inflytelserika svenska youtubers konstruerar sin egen psykiska ohälsa i sina videor på Youtube.Teori: Kritisk retorikanalys, ethos, pathos, logos, visuell retorik, actio, identifikation. LÄS MER

 4. 4. Retorik och muntlighet i svenska skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cécilia Fröberg; [2018]
  Nyckelord :rhetoric instruction; secondary school; orality; L1; mother tongue; teaching;

  Sammanfattning : Students in the Swedish school system are expected to orally present in all subjects, and to do it well. They start already in year one to present and tell, by year twelve they are expected to do it almost flawlessly and in many different genres to receive the highest grade. LÄS MER

 5. 5. Yeah Hillary, what happened? : En kommunikativ studie av den andra amerikanska presidentdebatten 2016

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Victor Lundmark; [2017]
  Nyckelord :Communications; actio analysis; body language; non-verbal communications; politics; rhetoric; debate; 2016 election; Hillary Clinton; Donald Trump; qualitative study; bachelor essay; presidential election;

  Sammanfattning : This essay aims to analyze how Hillary Clinton and Donald Trump communicated verbally and non-verbally during the second presidential debate of the 2016 US election. To do this the essay utilizes a method focused on analyzing actio. The essay also analyses main trends in the rhetoric’s of the candidates. LÄS MER