Sökning: "Actio"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Actio.

 1. 1. "Jag lever i ett fängelse och fängelset är typ min kropp - En kritisk retorikanalys av hur inflytelserika svenska youtubers konstruerar sin psykiska ohälsa på Youtube

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Alexandra Bergqvist; [2019-06-28]
  Nyckelord :Kritisk retorikanalys; ethos; pathos; logos; visuell retorik; psykisk ohälsa; sociala medier; Youtube;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att genom en kritisk retorikanalys undersöka hur inflytelserika svenska youtubers konstruerar sin egen psykiska ohälsa i sina videor på Youtube.Teori: Kritisk retorikanalys, ethos, pathos, logos, visuell retorik, actio, identifikation. LÄS MER

 2. 2. Retorik och muntlighet i svenska skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cécilia Fröberg; [2018]
  Nyckelord :rhetoric instruction; secondary school; orality; L1; mother tongue; teaching;

  Sammanfattning : Students in the Swedish school system are expected to orally present in all subjects, and to do it well. They start already in year one to present and tell, by year twelve they are expected to do it almost flawlessly and in many different genres to receive the highest grade. LÄS MER

 3. 3. Yeah Hillary, what happened? : En kommunikativ studie av den andra amerikanska presidentdebatten 2016

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Victor Lundmark; [2017]
  Nyckelord :Communications; actio analysis; body language; non-verbal communications; politics; rhetoric; debate; 2016 election; Hillary Clinton; Donald Trump; qualitative study; bachelor essay; presidential election;

  Sammanfattning : This essay aims to analyze how Hillary Clinton and Donald Trump communicated verbally and non-verbally during the second presidential debate of the 2016 US election. To do this the essay utilizes a method focused on analyzing actio. The essay also analyses main trends in the rhetoric’s of the candidates. LÄS MER

 4. 4. Manusbunden VS. Manusfri : - En retorisk analys om vilken inverkan memoria har på actio

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Åsander; [2017]
  Nyckelord :Retorikanalys; Actio; ögonkontakt; gester; manusbunden; ethos; multimodaliteter; Emma;

  Sammanfattning : Studien Manusbunden VS Manusfri är en kvalitativ retorikanalys av Emma Watsons actio (kroppsspråk). I studien analyseras två av Watsons tal, ett manusfritt och ett manusbundet. LÄS MER

 5. 5. Muntliga presentationer i arbetslivet : En empirisk studie av talares och åhörares attityder till muntliga presentationer på sin arbetsplats

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Cerenius; [2017]
  Nyckelord :Retorik; muntlig presentation; framförande; föredrag; talare; åhörare; attityder; arbete; arbetsplats; talängslan; actio; retorisk situation; partesmodellen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER