Sökning: "Action painting"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Action painting.

 1. 1. Från abstrakt till klockrent! : En kvalitativ studie om kollektiva arbetssätt som metod i bildundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Eleni-Jane Coucouravas; [2020]
  Nyckelord :Bildundervisning; Kollektiva arbetssätt; Action painting; Sociokulturell teori; Pedagogik.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra hur kollektiva arbetssätt kan förändra bildundervisningen på ett lekfullt sätt för att öka elevernas engagemang och lust i bildundervisningen, individuellt men också kollektivt. Jag har studerat hur eleverna upplever det kollektiva arbetssättet genom Action painting som en metod till undersökningen. LÄS MER

 2. 2. Inger Ekdahl : Swedish Abstract Expressionism

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Alexander Engström; [2020]
  Nyckelord :Inger Ekdahl; Spontaneity; Tachism; Abstract Expressionism; Action Painting.;

  Sammanfattning : Inger Ekdahl was a female painter at the center of Swedish Abstract Expressionism in the fifties. This essay investigates how her art was received in Stockholm and Paris. LÄS MER

 3. 3. Homofiljakt, humlegårdsherrar och homosexuellt frimureri : En komparativ studie av tidningarnas bevakning av rättsaffärerna Kejne och Haijby under 50-talet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Historia

  Författare :Samuel Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :legal scandals; corruption; homophobia; history of press; rättsrötan; haijbyaffären; kejneaffären; homofobi; presshistoria;

  Sammanfattning : This thesis focuses on public attitudes towards homosexuality in Sweden during the 1950s. It analyses four newspapers’ coverage of the conspiracy theories and the accusations aimed at government officials concerning homosexual freemasons, government corruption, and the authorities’ protection of those who were suspected of sexually abusing young men. LÄS MER

 4. 4. Övergångsfasen till ISO 9001:2015 i ett marknadsledande företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Zulkiflee Binadam; Gustav Bergeling; [2018]
  Nyckelord :ISO 9001:2015; ISO 9001; ISO; Quality; Quality management; Quality management system; Transition; ISO 9001:2015; ISO 9001; ISO; Kvalitet; Kvalitetsledningssystem; Övergång;

  Sammanfattning : Arbetet har genomförts på ett marknadsledande företag inom måleri-industrin, där rapportens fokus legat på att ta fram underlag för vilka områden som företaget behöver förbättra för att certifiera sig mot ISO 9001:2015. Produktionsavdelningen har i rapporten setts som ett fristående företag i syfte att kunna tillämpa de krav i standarden som faller på högsta ledningen. LÄS MER

 5. 5. Musikarrangemang som hållbarhetsstrategi i Lindängen : projekt och processer i den urbana områdesutvecklingen

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Sommardal; [2017]
  Nyckelord :medborgardeltagande; samverkan; projektprocesser; områdesutveckling; social hållbarhet; socialt kapital; kultur; pianon; musik; Lindängen; Lindängenstyle; boundary objects;

  Sammanfattning : Denna masteruppsats bygger på en fallstudie av ett samskapande musikprojekt som genomfördes våren 2016 i ett bostadsområde av lokala aktörer och boende, tillsammans med uppsatsförfattaren. Lindängen, platsen där projektet ägde rum är ett miljonprogramsområde i utkanten av Malmö, med en ung befolkning och problematik som segregering och social exklusion. LÄS MER