Sökning: "Action plan"

Visar resultat 1 - 5 av 746 uppsatser innehållade orden Action plan.

 1. 1. LAGSTADGAD MINIMILÖN – ETT HOT MOT DEN SVENSKA MODELLEN? En diskursanalys av arbetsmarknadens parters uppfattningar om lagstadgad minimilön

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ludvig Antonsson; [2021-02-01]
  Nyckelord :Svenska Modellen; Fackförbund; Arbetsgivarorganisationer; Minimilön; Europeiska unionen; Bacchi; The Swedish Model; Labour Unions; Employers organizations Minimum wage; European Union; Bacchi;

  Sammanfattning : In July 2019 Commission President Ursula von der Leyen announced in her political guideline that she will propose “a legal instrument to ensure that every worker in our Union has a fair minimum wage” as a part of “an action plan to fully implement the European Pillar of Social Rights”. In October 2020, the European Commission made a proposal for a directive on adequate minimum wage to ensure that the workers in the Union are protected by a minimum wage which allows for decent standard of living. LÄS MER

 2. 2. Ett förslag på hur hållbarhetsarbete kan implementeras i byggprojekt : En fallstudie med perspektiv från ett entreprenadföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Madeleine Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Sustainability work; Communication; Right conditions; Construction production; Staff; Action plan; Hållbarhetsarbete; Kommunikation; Goda förutsättningar; Produktion; Stab; Handlingsplan;

  Sammanfattning : Sveriges regering har beslutat att år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Detta beslut innebär att alla branscher i Sverige bör ställa om och börja arbeta mer aktivt för att nå det uppsatta målet. Inom byggsektorn har initiativet ”Färdplan 2045” startats för att uppnå nettonollutsläpp. LÄS MER

 3. 3. HUR STOR SKILLNAD ÄR DET MELLAN SVERIGE OCH DANMARKS HANDLINGSPLANER MOT GÄNGKRIMINALITET? : En kvalitativ jämförelse mellan 34-punktsprogrammet och Bandepakke III

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Susanna Lindblom; Jenny Stackhammar; Matilda Thomaeus Molin; [2021]
  Nyckelord :Sweden; Denmark; gang crime; penal theory; 34-punktsprogrammet; Bandepakke III; Sverige; Danmark; gängkriminalitet; straffteori; 34-punktsprogrammet; Bandepakke III;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to investigate the similarities and differences in the Swedish and Danish action plans against gang crime, based on three kinds of penal theoretical reasoning, the principle of proportionality, general deterrence and specific deterrence. A qualitative content analysis combined with a comparative text analysis was implemented to compare the material. LÄS MER

 4. 4. Klimatanpassning av block B2-B7 på Akademiska sjukhuset med avseende på ovanligt höga temperaturer i framtiden

  Master-uppsats,

  Författare :Kajsa Paulsson; [2021]
  Nyckelord :Klimatanpassning; IDA ICE; inomhusklimat; sjukhusmiljö; handlingsplan;

  Sammanfattning : The aim of this thesis has been to examine how the indoor climate in block B2-B7 at Uppsala University Hospital is affected by unusually high outdoor temperatures and to propose measures which can be taken in order to maintain the desired indoor climate. This was done through simulations in the software IDA ICE. LÄS MER

 5. 5. Measuring community resilience in Swedish municipalities

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Dalia Khairallah; [2021]
  Nyckelord :Community resilience; BRIC; indicators; LSO; LEH; accident; crisis; preparedness planning; prevention planning; response planning.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : All Swedish municipalities have planning tools such as a municipal action plan and a risk- and vulnerability assessment, which are governing documents on how to prepare, prevent and respond to accidents and crisis. However, there are no established methods for measuring community resilience in Sweden. LÄS MER