Sökning: "Actionplan"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Actionplan.

 1. 1. Handlingsplan som ett skolutvecklingsverktyg : Tre professioners erfarenheter av att arbeta med en handlingsplan för den tidiga språk-läs- och skrivutvecklingen

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Britt Edén-Heinonen; [2020]
  Nyckelord :Handlingsplan; dokument; måluppfyllelse; gemensam förståelse; styrkedja;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka tre skolutvecklingsprofessioners erfarenheter av att arbeta med en handlingsplan gällande elevers måluppfyllelse i den tidiga språk- läs- och skrivutvecklingen. Informanterna som ingår i studien är två specialpedagoger, två speciallärare och två förstelärare, vilka arbetar på fyra olika skolenheter inom samma kommun. LÄS MER

 2. 2. Sweden´s moral responsibility to protect Romanian victims of trafficking for sexual exploitation in Sweden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Daniel Wallén; [2018]
  Nyckelord :Sweden; state; Romania; human rights; international justice; moral; responsibility; political philosophy; THB; sex trafficking; prostitution; legal vs. moral; ethics; Nussbaum; social contract theory; capabilities approach; NGOs; actionplan; recommendations;

  Sammanfattning : Trafficking in persons is a serious crime and a serious violation of human rights. Every year, thousands of men, women and children fall into the hands of traffickers, in their own countries and abroad. LÄS MER

 3. 3. Vad krävs för att skapa förändring? : en makt- och organisationsanalys kring Stockholms stads handlingsplan för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Susanna Brolin; [2018]
  Nyckelord :NPM; Socialwork; Power; Stockholms city; Actionplan; NPM; Socialtarbete; Makt; Handlingsplan; Stockholms stad; Myndighetsutövning; arbetsmiljö; arbetsvillkor;

  Sammanfattning : This essay focuses on the following issues:• What are the effects of Stockholm's Action Plan on both decision-makers and social security officers in the field?• How is the outcome of the Action Plan and the work environment affected by methods, organisation and control systems?• Why are conflicts between stakeholders and the organization handled in the way they are done? The overall purpose of the essay is to a critically study of New Public Management, the ongoing personnel crisis in services for children and young people.  Where yhe crisis is resulting in significant staff turnover and high health statistic. LÄS MER

 4. 4. Förändring under motstånd. : En explorativ studie om socialsekreterares och enhetschefers syn på sin och socialtjänstens roll i arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Jan Żelechowski; Ludwig Turesson; [2018]
  Nyckelord :Radicalization; violent extremism; social services; actionplan; prevention; Radikalisering; våldsbejakande extremism; socialtjänst; handlingsplan; förebygga;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine what judicial and profession related obstacles and difficulties that arise due to the role that social services have in preventing radicalization and violent extremism and what views social service workers and managers have regarding their involvement in this work. Specifically, the aim of the paper was to explore the understanding social services professionals have about the phenomenon that is radicalization and violent extremism and how this impacts the service they provide to individuals. LÄS MER

 5. 5. Sveriges prostitutionspolitik - har könet betydelse? : En diskursanalytisk studie av den svenska prostitutionspolitiken

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Lina Sjöström; [2014]
  Nyckelord :Prostitution; discourse analysis; gender power; gender; feminist theory; the Swedish prostitution policy; Prostitution; diskursanalys; könsmakt; genus; feministisk teori; Sveriges prostitutionspolitik;

  Sammanfattning : This paper is a discourse analytic policy study with the intention to investigate the swedish government's policy action plan against prostitution and trafficking for sexual purposes. The document is called Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. LÄS MER