Sökning: "Active Investment"

Visar resultat 1 - 5 av 223 uppsatser innehållade orden Active Investment.

 1. 1. The Entrepreneur's Hunt for Smart Money: A qualitative study of the entrepreneur's perspective on the investment process

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Frida Nordenfors; Filippa Wähl; [2020]
  Nyckelord :entrepreneurial finance; entrepreneurial investment process; entrepreneur-investor relationship; expansion phase; high-growth start-up;

  Sammanfattning : Start-up companies, and subsequently the entrepreneurs, have an increasingly important role in today's global economy. Besides contributing to economic growth, they also have a crucial impact on the society in promoting innovation and productivity since their businesses contribute to technological changes and innovative solutions. LÄS MER

 2. 2. Active versus Passive Investment : A China and Hong Kong comparison

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johanna Karlsson; Didrik Brinkestam Persson; [2020]
  Nyckelord :Active Investment; CAPM; China; Hong Kong; Index; Passive Investment;

  Sammanfattning : Investors have been debating whether active or passive management is the better strategy for a very long time where the majority conclude passive investment the most beneficial strategy in terms of after cost. Due to limited research in emerging markets, this study examines whether active or passive management is the most remunerative strategy in mainland China and Hong Kong, considering the difference in attributes between the regions. LÄS MER

 3. 3. Integration: Somaliska invandrare i Umeå : En studie - ur ett brukarperspektiv - om några somaliska invandrares minnen och erfarenheter av hur det var att komma som nyanländ flykting till Umeå kommun

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Faduma Omar; [2020]
  Nyckelord :Municipality; refuges; interventions; integration policy; Somali immigrants; User perspective;

  Sammanfattning : It´s of great importance for both democracy and integration that people have an equal opportunity to participate in society. The main challenge today, which of course is even the greatest enemy of democracy and integration, is exclusion. Active forms of collaboration are required to meet this challenge. LÄS MER

 4. 4. Komponenter i spårväxelmodellen UIC60 som kan vara del av ett återanvändningssystem : Effekten av återanvändningssystemet bevisasmed hjälp av LCA och LCC

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Stella Sirén; Monira Gorgis; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar, på uppdrag av Sweco, spårväxelmodellen UIC60 som är en av de vanligaste spårväxlarna i Sverige och huruvida det är värt att revidera utvalda växelkomponenter. Revidering innebär att med små medel fräscha till befintliga komponenter så de kan användas igen. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar val av lägenhet : En studie om upplåtelseformer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Dennis Larsson; Fredrik Östergaard; [2020]
  Nyckelord :forms of tenure; right of tenancy; cooperative tenancy; condominium; dualistic system; unitary system; apartment; upplåtelseform; hyresrätte; kooperativa hyresrätt; bostadsrätt; ägarlägenhet; lägenhet;

  Sammanfattning : Vilka faktorer som påverkar valet av upplåtelseform var frågan som ställdes inför detta examensarbete. Bostadsmarknaden är en komplex marknad då särdragen med just bostadsmarknaden inte finns inom någon annan marknad. Ett exempel är att en bostad inte lätt kan ersättas mot någon likvärdig bostad. LÄS MER