Sökning: "Active control"

Visar resultat 1 - 5 av 856 uppsatser innehållade orden Active control.

 1. 1. “Som att öppna en Aladdinask” En fallstudie av Reningsborgs arbete med individer som står långt ifrån arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Eliza Öhberg; Emma Liljebladh; [2021-07-02]
  Nyckelord :active labour market program; unemployment; empowerment; case study;

  Sammanfattning : Unemployment is a global issue, and over a hundred thousand people in Swedenparticipate in active labour market programs every year. This essay is a case studyof a specific labor market policy program that has existed for three years, andappears to have a unique approach. LÄS MER

 2. 2. En analys i prestation och aktiv förvaltning mellan svenska large- och small-cap fonde

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jonatan Andersson; David Osberg; [2021-06-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore whether there is a significant difference between Swedish large- and small-cap mutual funds. The study will examine each fund’s performance compared to one another. LÄS MER

 3. 3. Grupparbetets och gruppindelningens betydelse för elevers inlärning : En studie om hur lärare använder grupparbeten för att främja elevers lärande i svenskämnet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Beatrice Magnusson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to investigate how teachers in the subject Swedish in primary school use group work to promote students' learning. The questions that have been answered are which factors control how teachers choose to create study groups and what factors affect how often, when and how teachers choose to work with study groups. LÄS MER

 4. 4. Möjligheter och utmaningar för demand response i byggnader : En utvärdering av effektbesparingar kontra påverkan på inomhusklimatet i kontorsbyggnader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Lisbet Ersson; [2021]
  Nyckelord :demand response; DR; efterfrågeflexibilitet; lastförflyttning; kontorsbyggnad; byggnad;

  Sammanfattning : This thesis examines the possibilities and limitations of connectingoffice buildings to demand response (DR) programs, with emphasis on the effect it has on indoor climate. Heating, ventilation and airconditioning (AC) systems was used as sources to scale power, and thereby contribute with power to capacity markets related to the electrical grid. LÄS MER

 5. 5. Online Secondary Path Modelling for Spatial Active Noise Control with Arbitrarily Spaced Arrays

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jesper Brunnström; [2021]
  Nyckelord :Active noise control; Secondary path modelling; Spatial; Adaptive filter; Multichannel; Least mean squares; Aktiv brusreducering; Sekundärvägsmodellering; Spatial; Adaptiv Filtrering; Multikanal; Minsta kvadratmetoden;

  Sammanfattning : In this work we explore online secondary path modelling (SPM) in the context of spatial active noise control (ANC). Specifically, we are interested in the reduction of broadband noise over a three-dimensional region, without restrictions on microphone and loudspeaker array placement. LÄS MER