Sökning: "Active learning classroom"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden Active learning classroom.

 1. 1. Vad är vi utan vårt språk? : En kvalitativ studie om hur lärare beskriver vikten att elever har tilltro till sin språkliga förmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Agnes Rostedt; [2021]
  Nyckelord :confidence; language ability; language development methods; cooperative learning; tilltro; språklig förmåga; språkutvecklande arbetssätt; kooperativt lärande;

  Sammanfattning : Att elever har tilltro till sin språkliga förmåga är betydelsefullt både i och utanför skolan. Genom en god språklig förmåga kan eleven ta till sig viktig information och eleven tillgodogöra sig undervisning. Tilltro till språklig förmåga är av betydelse för att bli en aktiv demokratisk medborgare i samhället. LÄS MER

 2. 2. Att lära genom att göra : En kvalitativ studie av lärares arbete med fysiska och virtuella fältstudier i undervisning i geografi

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Lukas Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Geografi; Fältstudier; Virtuell; Fysisk; Möjligheter; Utmaningar;

  Sammanfattning : The focus of this essay is to explore and investigate active teachers´ management of field studies in the subject of geography. The concept of field studies is wide, which is why all forms of outdoor education will be included. Field studies from inside the classroom, alongside tools such as computers, will also be part of the concept. LÄS MER

 3. 3. Assassin’s Creed: Odyssey Discovery Tours med genetiskt och genealogiskt historiemedvetande : Virtuella guidade turer i antika Grekland som klassrumsbaserad undervisning i högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Charles Darrell; Daniel de Rooy; [2021]
  Nyckelord :Historia; Undervisning; Tv-spel; Assassin’s Creed; Antika Grekland; Lektion; Högstadie; Didaktik;

  Sammanfattning : This paper explores the possibility of using an off the shelf video game, Assassin’s Creed: Odyssey, in teaching a history class about ancient Greece. The study used a method where 7th grade students during one lesson got to experience the videogame together with two surveys about the students’ experiences learning with the video game. LÄS MER

 4. 4. Hur undervisas engelsk grammatik i Sverige? : En intervjustudie om undervisningsstrategier i engelsk grammatikundervisning i den svenska grundskolans årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Louise de Flon; [2021]
  Nyckelord :grammar teaching; English as a foreign language; teaching strategies; learning theories; the Swedish language; grammatikundervisning; engelska som främmande språk; undervisningsstrategier; lärandeteorier; svenska språket;

  Sammanfattning : Grammatikundervisningen i engelskämnet i den svenska grundskolans årskurs 4–6 har uppmärksammats som ett område där det finns ett behov av vidare forskning. Denna studie ska därför försöka öka kunskapen kring vilka undervisningsstrategier och lärandeteorier som några engelsklärare tar ställning till i sin undervisning. LÄS MER

 5. 5. Han får arbeta i sin SVA-bok istället : En praktiknära forskningsstudie som undersöker hur kooperativa arbetsmetoder kan gynna nyanlända elevers delaktighet och ordinlärning i svenskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Dilara Akcay; Nihal Bakir; [2021]
  Nyckelord :Participation; newly arrived students; cooperative learning; social constructivism; Swedish language teaching; vocabulary learning; Delaktighet; nyanlända elever; kooperativt lärande; socialkonstruktivism; svenskundervisning; ordinlärning;

  Sammanfattning : Today, quality reviews of education for newly arrived students show major deficiencies in the Swedish school system. The newly arrived students do not get equal opportunities to achieve goals as other students in the classroom. LÄS MER