Sökning: "Activities of daily living"

Visar resultat 11 - 15 av 147 uppsatser innehållade orden Activities of daily living.

 1. 11. Personers upplevelser av att leva med hjärtsvikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hillevi Ekstam; Hanna Älvebrink; [2019]
  Nyckelord :Emotions; Experiences; Heart failure; Self-care.; Egenvård; Hjärtsvikt; Känslor; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en progressiv sjukdom och cirka 2% av den svenska befolkningen har diagnostiserats med hjärtsvikt. Hjärtsvikt innebär antingen att hjärtats tömningsförmåga är nedsatt, systolisk dysfunktion, eller att hjärtats kammare inte fylls på som de ska, diastolisk dysfunktion. LÄS MER

 2. 12. Flygtrafikbuller i hemmiljö : En enkätundersökning om besvärsupplevelser och hälsa i relation till flygbuller för boende kring Linköping City Airport

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa

  Författare :Sara Lindeler; [2019]
  Nyckelord :Air traffic noise; air traffic; noise; health; health effects; hearing loss; disturbance; sleep disorder; high blood pressure; tinnitus; clogged ear; Flygtrafikbuller; flygtrafik; buller; hälsa; hälsoeffekter; nedsatt hörsel; störning; sömnstörning; högt blodtryck; tinnitus; lock för öronen;

  Sammanfattning : Introduktion: Buller definieras som oönskat ljud. Uppfattningen av ett oönskat ljud är mycket individuellt. Det som anses vara oljud för en person, kan upplevas som icke-oljud för en annan person. LÄS MER

 3. 13. Transporter i vardagen : Konflikten mellan miljömedvetenheten och beteenden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Christoffer Engkvist; [2019]
  Nyckelord :Transport; Miljömedvetenhet; Vardagsliv; Kollektivtrafik; Bil; Cykel;

  Sammanfattning : How environmentally conscious people choose to transport themselves and why they choose the type of transport they do in their everyday life to get to various leisure activities, to pick up and leave the children at preschool and school and to be able to shop for food for the family is complex and depends on several different factors. The car, public transport and the bike are used at different times and for different purposes. LÄS MER

 4. 14. How Physiotherapists Promote Physical Activity at Long-term Care Facilities for Older Adults : A cross-sectional mixed methods study

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa

  Författare :Karin Högstedt; [2019]
  Nyckelord :Elderly care; Exercise; Nursing home; Physical therapist; Teamwork; Sjukgymnast; Vård- och omsorgsboende; Teamarbete; Träning; Äldreomsorg;

  Sammanfattning : Introduction: Even though physical activity is important for older people living in long-term care facilities (LTCFs), many spend most of their time in sedentary activities. How physiotherapists, with competence in physical activity, promote physical activity for residents and how work experience and employment context affect physical activity promotion have not been described. LÄS MER

 5. 15. Design av social mjukvara för att främja samarbete i en vårdkontext

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :David Dalsmyr; Oliver Weberg; [2019]
  Nyckelord :Collaboration; trust; communication; awareness; social software; healthcare; IT in healthcare; Samarbete; tillit; kommunikation; medvetenhet; social mjukvara; vård; IT i vård;

  Sammanfattning : Samarbete mellan vårdare är ett måste för att göra det möjligt att leverera högkvalitativ vård till vårdmottagare, men om samarbetet brister riskerar vårdmottagare att bli lidande. Ett sätt att främja samarbete är genom social mjukvara, som på grund av sina kommunikativa och relationella egenskaper har visat positiva resultat gällande förmåga att främja samarbete inom diverse organisationer och yrkesområden. LÄS MER