Sökning: "Activities of daily living"

Visar resultat 21 - 25 av 127 uppsatser innehållade orden Activities of daily living.

 1. 21. Lifestyle change that matters: Introducing an ethics-as-politics approach to social change of consumer society in a Danish urban context

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Emil Hageman Christensen; [2018]
  Nyckelord :Climate change; austainable lifestyles; critical discourse analysis; ethics-as-politics; community-based activities; transformations; sustainability science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Climate change is real and imminent, and mitigation and adaptation responses are vital and urgent. Denmark is renowned for its aspirations for sustainability and concerns in that regard, especially among its citizenry. LÄS MER

 2. 22. IT ALL STARTS FROM WITHIN : A multi-case study on internal branding

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Pauline Thurfjell; Johanna Bjärevall; [2018]
  Nyckelord :Internal Branding; Internal Communication; Living the Brand; Brand Commitment;

  Sammanfattning : Branding is a widely researched and discussed area, but the focus tends to be aimed towards business-to-consumer (B2C) companies rather than business-to-business settings (B2B). Brands per se used to be seen as the visuals belonging to an organization, but there has been a shift in meanings and it now includes perceptions and recognition of a brand - both internally and externally. LÄS MER

 3. 23. Virtual Reality i rehabiliteringen av vuxna personer med stroke - en systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Daniel Björnvad; [2017-05-29]
  Nyckelord :Occupational therapy; Stroke; Activities of daily living; virtual reality; virtual games;

  Sammanfattning : BakgrundVid sjukdom eller en skada påverkas vår förmåga till att utföra de aktiviteter man vill och behöver. Inom arbetsterapin antas det att människans hälsa och välmående påverkas av att kunna vara delaktig i dagliga aktiviteter och i samhället. LÄS MER

 4. 24. UPPLEVELSEN AV FATIGUE HOS UNGDOMAR OCH VUXNA PERSONER MED CEREBRAL PARES - En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Maja Enbom Burreau; [2017-05-29]
  Nyckelord :Cerebral Palsy; fatigue; activities of daily living; systematic review;

  Sammanfattning : Bakgrund Det finns idag lite forskning kring målgruppen ungdomar och vuxna medCerebral pares (CP) och hur fatigue påverkar deras aktivitetsförmåga, därförfinns det ett behov av ett samlat kunskapsunderlag kring ämnet. CP är ettsamlingsnamn på en skada som uppstått i hjärnan före två års ålder och fatigueär ett tillstånd av mental och/eller fysisk trötthet som tar längre tid än normalt attåterhämta sig ifrån. LÄS MER

 5. 25. En kvalitativ studie av äldre hemmaboendes upplevelser av trygghet och sårbarhet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Christin Johansson; [2017]
  Nyckelord :Elderly; vulnerability; health; social capital;

  Sammanfattning : ABSTRACT Over the last few decades, the number of elderly has increased in Sweden and many other countries in the world. Swedish society has struggled to provide support to meet the needs of this group of elderly. Many older people wish to move from their present homes into homes for the elderly where they can receive full support and services. LÄS MER