Sökning: "Activities of daily living"

Visar resultat 26 - 30 av 130 uppsatser innehållade orden Activities of daily living.

 1. 26. Virtual Reality i rehabiliteringen av vuxna personer med stroke - en systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Daniel Björnvad; [2017-05-29]
  Nyckelord :Occupational therapy; Stroke; Activities of daily living; virtual reality; virtual games;

  Sammanfattning : BakgrundVid sjukdom eller en skada påverkas vår förmåga till att utföra de aktiviteter man vill och behöver. Inom arbetsterapin antas det att människans hälsa och välmående påverkas av att kunna vara delaktig i dagliga aktiviteter och i samhället. LÄS MER

 2. 27. UPPLEVELSEN AV FATIGUE HOS UNGDOMAR OCH VUXNA PERSONER MED CEREBRAL PARES - En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Maja Enbom Burreau; [2017-05-29]
  Nyckelord :Cerebral Palsy; fatigue; activities of daily living; systematic review;

  Sammanfattning : Bakgrund Det finns idag lite forskning kring målgruppen ungdomar och vuxna medCerebral pares (CP) och hur fatigue påverkar deras aktivitetsförmåga, därförfinns det ett behov av ett samlat kunskapsunderlag kring ämnet. CP är ettsamlingsnamn på en skada som uppstått i hjärnan före två års ålder och fatigueär ett tillstånd av mental och/eller fysisk trötthet som tar längre tid än normalt attåterhämta sig ifrån. LÄS MER

 3. 28. En kvalitativ studie av äldre hemmaboendes upplevelser av trygghet och sårbarhet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Christin Johansson; [2017]
  Nyckelord :Elderly; vulnerability; health; social capital;

  Sammanfattning : ABSTRACT Over the last few decades, the number of elderly has increased in Sweden and many other countries in the world. Swedish society has struggled to provide support to meet the needs of this group of elderly. Many older people wish to move from their present homes into homes for the elderly where they can receive full support and services. LÄS MER

 4. 29. Fysisk aktivitet för patienter med hjärtsvikt – ur ett livskvalitetsperspektiv : En kvantitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Anna Olofsgård; Sandra Lindén; [2017]
  Nyckelord :Nursing; physical training; health; heart disease; wellbeing.; Omvårdnad; fysisk träning; hälsa; hjärtsjukdom; välbefinnande;

  Sammanfattning : Cirka 200 000 personer i Sverige lever med hjärtsvikt. Tidiga symtom är andfåddhet, trötthet och mindre ork i vardagen. Oro, sömnsvårigheter och depression drabbar ofta patienten när sjukdomen förvärras, med sämre livskvalitet som följd. Det finns en korrelation mellan upplevelsen av fysiska begränsningar och upplevd livskvalitet. LÄS MER

 5. 30. Att leva med ett sviktande hjärta : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Johanna Larsson; Merja Svanberg; [2017]
  Nyckelord :Experiences; heart failure; literature review; sense of coherence; well-being; Hjärtsvikt; känsla av sammanhang; litteraturöversikt; upplevelser; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk hjärtsvikt drabbar främst den äldre (≥65 år) befolkningen och påverkar hela personens livssituation. Tidigare forskning påvisar att personer med hjärtsvikt upplevde bristande information och kommunikation från vården. LÄS MER