Sökning: "Activities of daily living"

Visar resultat 31 - 35 av 161 uppsatser innehållade orden Activities of daily living.

 1. 31. Effekter av kosttillskott på äldre patienter med sarkopeni

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Philip Odin; Nanno Veen; [2019]
  Nyckelord :Aged; Nursing Care; Nutritional supplements; Sarcopenia; Treatment outcomes; Behandlingsresultat; Kosttillskott; Omvårdnad; Sarkopeni; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund   I samhällen där andelen äldre människor ökar i förhållande till andra åldersgrupper, blir det åldersrelaterade sjukdomstillståndet sarkopeni mer och mer aktuellt. Definitionen av sarkopeni innehåller oftast en ökad förlust av muskelmassa och tillståndet har ett tydligt samband med fysiska handikapp, skörhet, längre vårdtider, ökad fallrisk, frakturer, lägre livskvalitet, dödlighet och därmed lidande. LÄS MER

 2. 32. Det dagliga livet efter behandlingshem för alkohol- och drogmissbruk : Hur hanterar och värderar personer med alkohol- och/eller drogproblematik sina vardagliga aktiviteter?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Agnes Linder; Emelie Larsson; [2019]
  Nyckelord :Activity; aftercare; competence; occupational therapy; relapse; values; Aktivitet; arbetsterapi; eftervård; kompetens; värdering; återfall;

  Sammanfattning : Bakgrund: Av Sveriges totala befolkning är 5 % beroende och/eller missbrukar alkohol och droger. Det finns samband mellan människors aktivitetsmönster och missbruk, då missbruket har en inverkan på de dagliga aktiviteterna. Strukturen i vardagen har en betydande roll för alkoholkonsumtion och återfall. LÄS MER

 3. 33. Livet med synnedsättning : Upplevelser av att leva med nedsatt syn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Amanda Nergård; Josefin Nguyen; [2019]
  Nyckelord :Activities of daily living; feelings; experience; vision disorders; visual impairment; Aktiviteter i det dagliga livet; känslor; synnedsättning; synskada; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ögonsjukdomar och nedsatt syn är ett folkhälsoproblem som förväntas att öka runt om i världen. Den främsta orsaken till synnedsättning och blindhet är ögonsjukdomar där några av de vanligaste är katarakt, åldersrelaterad makuladegeneration, glaukom och retinopati. LÄS MER

 4. 34. Husdjurs betydelse för äldres vardagliga aktiviteter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Johanna Roos; Therese Holmström; [2019]
  Nyckelord :Retired; Animals; Occupational balance; Meaning; Loneliness and Health Seniorer; Sällskapsdjur; Aktivitetsbalans; Mening; Ensamhet och Hälsa; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Äldre människor som upplever negativa hälsoeffekter av ensamhet är kontraproduktivt och skadande för samhället. Hälsan kan påverkas av aktivitetsbalans, mening och samhörighet mellan människor och husdjur. LÄS MER

 5. 35. Att leva med hjärtsvikt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Kristoffer Winter; Ludvig Millton; [2019]
  Nyckelord :activities; experience; heart failure; quality of life; symptom; aktiviteter; erfarenhet; hjärtsvikt; livskvalité; symptom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en vanlig förekommande sjukdom, framförallt bland äldre. Sjukdomen klassificeras utifrån New York Heart Associaton Functional Classification (NYHA) och kan behandlas via ett flertal olika behandlingsregimer. LÄS MER