Sökning: "Activities of daily living"

Visar resultat 36 - 40 av 138 uppsatser innehållade orden Activities of daily living.

 1. 36. En kvalitativ studie av äldre hemmaboendes upplevelser av trygghet och sårbarhet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Christin Johansson; [2017]
  Nyckelord :Elderly; vulnerability; health; social capital;

  Sammanfattning : ABSTRACT Over the last few decades, the number of elderly has increased in Sweden and many other countries in the world. Swedish society has struggled to provide support to meet the needs of this group of elderly. Many older people wish to move from their present homes into homes for the elderly where they can receive full support and services. LÄS MER

 2. 37. Fysisk aktivitet för patienter med hjärtsvikt – ur ett livskvalitetsperspektiv : En kvantitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Anna Olofsgård; Sandra Lindén; [2017]
  Nyckelord :Nursing; physical training; health; heart disease; wellbeing.; Omvårdnad; fysisk träning; hälsa; hjärtsjukdom; välbefinnande;

  Sammanfattning : Cirka 200 000 personer i Sverige lever med hjärtsvikt. Tidiga symtom är andfåddhet, trötthet och mindre ork i vardagen. Oro, sömnsvårigheter och depression drabbar ofta patienten när sjukdomen förvärras, med sämre livskvalitet som följd. Det finns en korrelation mellan upplevelsen av fysiska begränsningar och upplevd livskvalitet. LÄS MER

 3. 38. Att leva med ett sviktande hjärta : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Johanna Larsson; Merja Svanberg; [2017]
  Nyckelord :Experiences; heart failure; literature review; sense of coherence; well-being; Hjärtsvikt; känsla av sammanhang; litteraturöversikt; upplevelser; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk hjärtsvikt drabbar främst den äldre (≥65 år) befolkningen och påverkar hela personens livssituation. Tidigare forskning påvisar att personer med hjärtsvikt upplevde bristande information och kommunikation från vården. LÄS MER

 4. 39. Consequences of a flood in Kristianstad, Sweden : a GIS-based analysis of impacts on important societal functions

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Jonas Sjögren; [2017]
  Nyckelord :important societal functions; Hammarslund Barrier Failure; flood consequences; flood risk analysis; physical geography; geography; Geographical Information Systems; Kristianstad; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : According to a recent report from the Swedish Civil Contingencies Agency, the city of Kristianstad is considered as one of the most vulnerable in Sweden regarding consequences of a flood. Being protected by a barrier system, a failure would most likely have serious impact on the city. LÄS MER

 5. 40. När magen styr livet : personers upplevelser av att leva med kronisk inflammatorisk tarmsjukdom

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Nordholme Maria; Ingela Persson; [2017]
  Nyckelord :Inflammatory bowel disease; Quality of life; experience; Life experience; Living with; Kronisk inflammatorisk tarmsjukdom; Livskvalite; Livserfarenheter; Erfarenheter; Leva med;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Livet förändras både fysiskt och emotionellt när individen får en diagnos med en kronisk sjukdom. Den sjuke tvingas att anpassa och acceptera att livet förändras. Hur livet med sjukdomen upplevs och hur personen anpassar sig, är individuellt. Även anhöriga och vänner runt den sjuke drabbas. LÄS MER