Sökning: "Activities of daily living"

Visar resultat 41 - 45 av 139 uppsatser innehållade orden Activities of daily living.

 1. 41. När magen styr livet : personers upplevelser av att leva med kronisk inflammatorisk tarmsjukdom

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Nordholme Maria; Ingela Persson; [2017]
  Nyckelord :Inflammatory bowel disease; Quality of life; experience; Life experience; Living with; Kronisk inflammatorisk tarmsjukdom; Livskvalite; Livserfarenheter; Erfarenheter; Leva med;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Livet förändras både fysiskt och emotionellt när individen får en diagnos med en kronisk sjukdom. Den sjuke tvingas att anpassa och acceptera att livet förändras. Hur livet med sjukdomen upplevs och hur personen anpassar sig, är individuellt. Även anhöriga och vänner runt den sjuke drabbas. LÄS MER

 2. 42. Printing Prosthetics : Designing an additive manufactured arm for developing countries

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Mikael Carlström; Hampus Wargsjö; [2017]
  Nyckelord :3D printing; Additive manufacturing; Prostheses; Prosthetic arm; Developing countries; Nairobi; Kenya; Industrial design engineering; 3D Printing; Additiv Tillverkning; Proteser; Armprotes; Utvecklingsländer; Nairobi; Kenya; Teknisk design;

  Sammanfattning : De traditionella armproteser som tillverkas i utvecklingsländer står inför stora problem i att leverera patienter med lämpliga hjälpmedel. Processen är inte bara tidskrävande eftersom varje enhet måste anpassas för varje enskild användare men vissa komponenter kan inte produceras lokalt vilket driver upp priset ytterligare. LÄS MER

 3. 43. Effekten av acetylkolinesterashämmare på patienter med indikation svår Alzheimers sjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Valdete Sadrija; [2017]
  Nyckelord :Farmaci; Alzheimers sjukdom; acetylkolinesterashämmare; donepezil; rivastigmin; galantamin;

  Sammanfattning : Alzheimers sjukdom (AS) är den vanligaste demenssjukdomen som primärt drabbar äldre ³ 65 år. Sjukdomsmekanismerna är inte helt klarlagda dock finns det vetenskapligt bevis som visar att β-amyloid och tau-protein har en avgörande roll i uppkomsten av AS, vilket leder successivt till utveckling av nervcellsdegeneration i hjärnan. LÄS MER

 4. 44. Hur parkmiljöer kan påverka vardagsrörelse: en studie utifrån aktiva unga vuxnas uppfattningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap; Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Martin van der Maarel; Mikael Byqvist; [2017]
  Nyckelord :park environments; non-exercise physical activity; everyday movement; recreation; attention restoration theory; physical activity; young adults; health; parkmiljöer; non-exercise physical activity; vardagsrörelse; rekreation; attention restoration theory; fysisk aktivitet; unga vuxna; hälsa.;

  Sammanfattning : Minskad rörelse i vardagen är ett problem som idag blir allt större i världen. Trots att människor idag blir allt mer regelbundet fysiskt aktiva och utför mer planerad träning mer, minskar den rörelse i vardagen som krävs för att upprätthålla en god hälsa och minska risken för att dö i förtid. LÄS MER

 5. 45. Vardagen för personer med bensår

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Sara Mejer; Agnes Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Activities of Daily Living; Leg Ulcer; Psychosocial Factors; Bensår; Daglig aktivitet; Psykosociala faktorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bensår är ett tillstånd som blir allt vanligare i Sverige, ökar i takt med hög ålder och definieras som sår som inte läkt inom sex veckor. Att leva med en kronisk hudsjukdom innebär att anpassningar i det dagliga livet måste ske. LÄS MER