Sökning: "Activity Based Costing"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden Activity Based Costing.

 1. 1. Kalkylmodell för produkter inom korslimmat trä : fallstudie inom ett träindustriellt företag

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Simon Andersson; [2019]
  Nyckelord :aktivitetsbaserad kalkyl; CLT; kalkylmodell; korslimmat trä; kostnadsfördelning; träbyggande; acitivity based costing;

  Sammanfattning : Byggandet i Sverige står för 20 % av landets utsläpp av växthusgaser. För att minska utsläppen krävs nya byggnadstekniker där byggnader med stomme byggd av korslimmat trä (KL-trä) är ett bra alternativ. Flera fabriker för korslimmat trä har nyligen byggts och kommer att byggas i Sverige det kommande året. LÄS MER

 2. 2. Analysing costs for bio-based materials in agriculture : an application of activity based costing on crop coverage

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Emma Johansson; [2018]
  Nyckelord :activity based cCosting; bio-economy; bio-materials; costs; forestry products; mulch film; process; value chain management;

  Sammanfattning : The transition to a sustainable economy is a major challenge of our time that concerns most sectors in our society. Environmental, economic and social aspects are all important dimensions of sustainability, and agriculture is one of the most essential industries for the transition. The implementation of a bio-economy, i.e. LÄS MER

 3. 3. Case study at Scania: How packaging options affect supply chain operations and costs

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Chaitanya Ramachandraiah; Arturs Rezancevs; [2018]
  Nyckelord :Supply chain; returnable packaging; Activity based costing; process mapping; packaging material; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background/introduction: Scania supply chain is responsible for packaging to protect parts during transportation from their suppliers around the world. For many years Scania has used returnable packaging for inbound logistics of automotive parts. Scania packaging can be divided into two groups; namely Standard packaging and Special packaging. LÄS MER

 4. 4. Analysing costs for bio-based materials in agriculture : an application of activity based costing on crop coverage

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Emma Johansson; [2018]
  Nyckelord :activity based costing; bio-economy; bio-materials; costs; forestry products; mulch film; process; value chain management;

  Sammanfattning : The transition to a sustainable economy is a major challenge of our time that concerns most sectors in our society. Environmental, economic and social aspects are all important dimensions of sustainability, and agriculture is one of the most essential industries for the transition. The implementation of a bio-economy, i.e. LÄS MER

 5. 5. Tillämpning av ABC-kalkyl i ett hantverksföretag

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Anwar Hussein; Mahdi Husseini; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utfördes på Stolt Smide och Design i Skogås, där företaget tillverkar två olikatyper av glasväggar som kallas för Slim och Robust. Det nuvarande kostnadsberäkningssystemet iföretaget är inte tillräckligt funktionellt eftersom det inte tar hänsyn till ett antal relevanta faktorervid prissättningen av produkter. LÄS MER