Sökning: "Activity balance"

Visar resultat 1 - 5 av 194 uppsatser innehållade orden Activity balance.

 1. 1. China’s geo-economic gambit in Pakistan An investigation on the strategic implications of the China-Pakistan Economic Corridor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Erik Mollestam; [2019]
  Nyckelord :Belt and Road Initiative; Chinese Communist Party; China; China-Pakistan Economic Corridor; Geo-economic; Gwadar; Pakistan; Security; Strategic.; Social Sciences; History and Archaeology; Law and Political Science;

  Sammanfattning : States are increasingly applying economic means of power to pursue political objectives. The Chinese geo-economic mega-project the Belt and Road Initiative is the worlds foremost example of this trend. At the heart of this strategy, both geographically and strategically, is the China-Pakistan Economic Corridor. LÄS MER

 2. 2. Energiaktiviteter i kunskapshus : En detaljerad kartläggning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem; Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Sara Vaghult; Anna Adolfsson; [2019]
  Nyckelord :Energy audit; educational buildings; educational facility; energy activity; power demand curve; energy efficiency; energy system; energy balance; energy signature.; Energikartläggning; kunskapshus; undervisningslokaler; energiaktivitet; energipost; effektkurva; energieffektivisering; energisystem; energibalans; effektsignatur.;

  Sammanfattning : Denna studie innefattar en så kallad aktivitetsbaserad energikartläggning som på en detaljerad nivå kartlägger relationen mellan aktiviteter i en skola med användningen av el. Metoden som används baseras på en traditionell metod för energikartläggning men elanvändning kartläggs minut för minut över en hel skolvecka vilket är ovanligt vid energikartläggningar. LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av aktivitetsbalans och mening i vardagen hos studenter som är förmän inom nationslivet vid Lunds universitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Nathalee Wiking; Åsa Lidin; [2019]
  Nyckelord :Aktivitetsbalans; meningsfullhet; universitetsstudenter; studentnationer Occupational balance; meaningfulness; university students; social student clubs; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nationerna i Lunds profilerar sig med att kunna bidra till mening och välmående i en studenternas liv utanför deras studier. Förmän är studenter som väljer att ha en ansvarspost inom nationen. LÄS MER

 4. 4. En sjukamp mot cancer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :André Ebbesson; Emmy Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Cancer; KASAM; fysisk aktivitet; salutogenes; förutsättningar; upplevelser;

  Sammanfattning : Utifrån statistiken från 2017 diagnostiserades cirka 61 000 individer med cancer, vilket är en ökning med 1 336 fler fall jämfört med året innan. Dessutom räknar man med att det om 20 år kommer vara 100 000 nya fall per år som diagnostiseras och att var tredje svensk kommer att få en cancersjukdom. LÄS MER

 5. 5. Är den traditionella arbetstiden för alla? : - En fenomenografisk studie om hur förkortad arbetstid påverkar organisationer inom den privata och offentliga sektorn

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Shaimaa Alkhlif; Narabyar Amartushin; [2019]
  Nyckelord :working hours; work week; organization; efficiency; productivity;

  Sammanfattning : Introduction: The issue of working time reduction has continued to be discussed in various contexts and has become a current social debate. Because of this, it was of interest to carry out research in the area by analyzing what effects a shortening of working time has on an activity from an economic perspective and also concerning productivity goals and result orientation. LÄS MER