Sökning: "Actor-Network-Theory ANT"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden Actor-Network-Theory ANT.

 1. 1. Vem är det som kör? - En fallstudie om automatisering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Rickard Kannerholt; Patrick Lannö; [2019-09-13]
  Nyckelord :Automatization; Actor Network Theory; Garbage Truck; Organizational Change;

  Sammanfattning : In the current debate about how our future work life will be organised, automatization androbots gets a lot of attention in both media and recent studies. This new technology is by somebelieved to totally change how and where we will work. LÄS MER

 2. 2. Från hus till hus i en återbruksprocess -Potentialen för återbruk som materiell och meningsskapande resurs i nybyggnation.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Jessica Lundmark; [2019-06-17]
  Nyckelord :Recycling; Circular economy; Cultural Heritage; Cultural Heritage process; Conversion;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats, 15 hpBebyggelseantikvariskt programLå 2018/19Göteborgs Universitet, Kulturvård.... LÄS MER

 3. 3. Dags för samling! En studie om samlingens form och genomförande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cecilia Andersson; [2019]
  Nyckelord :Samling; Circle-time; Preschool; Förskola; ANT; Performance; Aktör; Nätverk; Roll; Mask; Dramaturgiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en studie i hur samlingen iscensätts och skapas av de som deltar i den. Syftet är att utforska hur olika aktörer skapar samlingen utifrån hur dessa tar plats i samlingen. LÄS MER

 4. 4. Maktens manifestation : En etnografisk studie av vetenskap som arbete på Karolinska Institutet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Agnes Hällebrand; Louise Andersson; [2019]
  Nyckelord :Karolinska Institutet KI ; Actor-Network Theory ANT ; Bourdieu; Makt;

  Sammanfattning : Karolinska Institutet (KI) är en kunskapsintensiv organisation som bedriver världsledande medicinsk forskning. Här blir frågor kring ägande och makt centrala då produktion av vetenskap är en bransch där det finns mycket prestige och ekonomiskt kapital att vinna. LÄS MER

 5. 5. Tracking the footballing self: An ethnography of the tensions between analog and digital expertise in a football team’s self-tracking practices

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Eveliina Parikka; [2019]
  Nyckelord :tension; expertise; self-tracking; sports; human and non-human; ANT; ethnography;

  Sammanfattning : In the digitally mediated world that we live in, self-tracking and monitoring technologies have been observed to become part of the various realms of our social lives, shaping and even disturbing relations that we take part in. This thesis has sought to explore how tensions emerge between digital tracking technologies, players and other human members of an elite football team and, thus, to address how those tensions are dealt with. LÄS MER