Sökning: "Adán Hultgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Adán Hultgren.

  1. 1. Kan en tjänsteverksamhet effektiviseras utan att det inverkar negativt på dess servicekvalitet?

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

    Författare :Adán Hultgren; Johan Samuelsson; [2012]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Telekombranschen står idag inför en rad olika utmaningar. Bland annat erbjuds varor och tjänster som är komplexa och de informationssystem som används är ofta eller inte alls anpassade efter de egna säljprocesserna. LÄS MER