Sökning: "Adéle Franck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Adéle Franck.

  1. 1. Personlig integritet på internet : Webbkakor och risken för kränkning av användares personliga integritet

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Adéle Franck; [2021]
    Nyckelord :cookies; consent; personal integrity; GDPR; e-privacy directive; webbkakor; samtycke; personlig integritet; GDPR; e-privacy direktivet;

    Sammanfattning : The purpose of the essay is to examine and analyze if individuals are ensured anefficient protection against violations of personal integrity when using cookiesonline. This is done through both a de lege lata and a de lege ferenda perspective. LÄS MER