Sökning: "Ad Hoc"

Visar resultat 1 - 5 av 456 uppsatser innehållade orden Ad Hoc.

 1. 1. THE DEMOCRATIC CHAIN. Blockchain in the Context of Swedish Electoral Pro-cesses: Applying a Need-Solution Pairing approach with a lens of Legitimacy.

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Juan Gonzalez; Mikael Tuncay; [2023-11-20]
  Nyckelord :Blockchain; Elections; Digitalization; Need-solution pairing; Legitimacy; E-voting; Fraud; Agile;

  Sammanfattning : Blockchain has been studied extensively in the literature regarding its plausible application on a series of fields. In the same line, the application of Blockchain for public electoral processes has begun to be a matter of study in recent years. LÄS MER

 2. 2. Föränderligt konsumentbeteende - köpcenter bästa vän eller värsta fiende? En flerfallstudie av köpcenter i västra Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Hansson; Hanna Gustafsson; [2023-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Handeln har alltid varit en viktig aspekt av människans liv och vad som har fått handelsplatser att förändras är den dynamiska omvärlden. Vidare präglas den dynamiska omvärlden som handeln befinner sig i av ett föränderligt konsumentbeteende. LÄS MER

 3. 3. Organisation och ledning för innovation och stabil produktion : En fallstudie på en svensk organisation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Annika Green; [2023]
  Nyckelord :adaptive leadership; adhocracy; ambidextrous organizations; quality; quality technology; leadership; offensive quality development; organizations; organizational culture; processes; adaptivt ledarskap; ad hoc-krati; ambidextra organisationer; kvalitet; kvalitetsteknik; ledarskap; offensiv kvalitetsutveckling; organisation; organisationskultur; processer;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att visa hur olika arbetssätt som är till synes oförenliga, det kreativa och problemlösande samt det stabila och produktionsmässiga, kan förenas inom samma verksamhet, med hög kvalitet och intern nöjdhet för de båda arbetssätten. Dagens organisationer är mer komplexa och med medarbetare som har högre kompetens, detta ställer krav på hur organisationer behöver struktureras och styras. LÄS MER

 4. 4. Implicit Message Integrity Provision : In Heterogeneous Vehicular Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Paul Molloy; [2023]
  Nyckelord :Privacy; Code Generation; Vehicle-to-infrastructure; Vehicular ad hoc Networks; Standardization; Remote Procedure Calls; Safety; Integritet; Kodgenerering; Fordon-till-infrastruktur; Ad hoc-nät för Fordon; Standardisering; Samtal om fjärrprocedur; Säkerhet;

  Sammanfattning : Vehicles on the road today are complex multi-node computer networks. Security has always been a critical issue in the automotive computing industry. It is becoming even more crucial with the advent of autonomous vehicles and driver assistant technology. There is potential for attackers to control vehicles maliciously. LÄS MER

 5. 5. Ready to Respond to Freddy? Shock-Responsive Social Protection for Nutrition in Malawi

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Cecilia Pampararo; [2023]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : The outbreak of the Covid-19 pandemic and the increasing pace and intensity of climate-related shocks have driven the emergence of international interest around the role of national social protection systems for shock-responsiveness. An increasing number of already vulnerable people is in need of humanitarian assistance, risking to fall into poverty and malnutrition. LÄS MER