Sökning: "Ad Hoc"

Visar resultat 1 - 5 av 354 uppsatser innehållade orden Ad Hoc.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER AV ATT ARBETA GENOM TOLK

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Axel Fernhag; Christoffer Irebo; [2018]
  Nyckelord :Ad hoc-tolk; Patientsäkerhet; Professionell tolk; Sjuksköterskors erfarenheter; Sjuksköterskors upplevelser; Språkbarriär;

  Sammanfattning : Bakgrund: Språkbarriärer är en försvårande omständighet för sjuksköterskor. Ett begränsat informationsflöde har en stor inverkan på patientsäkerheten och omvårdnadsprocessen. Tolkanvändning är en strategi för att få bukt med språkbarriärer. Det används både professionella tolkar och ad hoc-tolkar. LÄS MER

 2. 2. Game Feel Aesthetics : Finding the Fun Factor

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Pontus Fredriksson; Malin Sandred; [2018]
  Nyckelord :game feel; immersiom; visual aethetics; qualitative research; game feel; immersion; visuell estetik; kvalitativ undersökning;

  Sammanfattning : Spel är något som ligger oss nära om hjärtat, och är en industri som fortsätter växa hejdlöst. Vi var nyfikna på hur man gör ett spel “roligt” att spela. LÄS MER

 3. 3. Applied design of distributed ledgers for real estate and land registration

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Riccardo Sibani; [2018]
  Nyckelord :Blockchain; DLT; Land registry; Real estate;

  Sammanfattning : The recent emergence of a distributed technology named blockchain, clearly created a new point of view in the data storing and data distribution fields. If on one hand blockchain is mainly known for Bitcoin (an auto-regulated decentralized digital currency), on the other hand it has the potential to set up an auto regulated economy. LÄS MER

 4. 4. Strategier som sjuksköterskan kan använda för god omvårdnad, trots språkbarriärer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :ERINA HRNJIC; MARIE NGUM; [2018]
  Nyckelord :KOMMUNIKATION; KVALITATIV; OMVÅRDNAD; PATIENTSÄKERHET; SJUKSKÖTERSKA; SPRÅKBARRIÄRER; TOLK;

  Sammanfattning : STRATEGIER SOM SJUKSKÖTERSKAN KAN ANVÄNDA FÖR GOD OMVÅRDNAD TROTS SPRÅKBARRIÄRER EN LITTERATURSTUDIE ERINA HRNJIC MARIE NGUM Hrnjic, E & Ngum, M. Strategier som sjuksköterska kan använda för god omvårdnad trots språkbarriärer. En litteraturstudie. Examensarbete i Omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 5. 5. Test Generation For Digital Circuits – A Mapping Study On VHDL, Verilog and SystemVerilog

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Inbyggda system

  Författare :Ashish Alape Vivekananda; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Researchers have proposed different methods for testing digital logic circuits. The need for testing digital logic circuits has become more important than ever due to the growing complexity of such systems. During the development process, testing is focusing on design defects as well as manufacturing and wear out type of defects. LÄS MER