Sökning: "Ad Hoc"

Visar resultat 1 - 5 av 394 uppsatser innehållade orden Ad Hoc.

 1. 1. THE ÅLAND OFFICE IN BRUSSELS An analysis of its channels of influence

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gustav Blomberg; [2020-10-12]
  Nyckelord :regions; regional offices in Brussels; channels of influence; Åland Islands;

  Sammanfattning : This thesis is a case study of the Åland office in Brussels that sets out to analyse its extra-state and intra-state channels of influence in use in order to influence European policy- and decision-making and at the same time try to shed light on how the Åland office circumvent and, on the other hand, work in tandem with the central government of Finland. In this respect, the bypass-theory of the multi-level governance approach will be used to understand and analyse these regional paradiplomatic activities both without the state and in tandem with the state. LÄS MER

 2. 2. Krishantering & styrning i modeföretag under kris - En kvalitativ fallstudie på ett svenskt modeföretag under pågående coronapandemi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Lundquist; Vjosa Morina; [2020-07-08]
  Nyckelord :Kris; krisprocess; ekonomistyrning; kontinuitetsplanering; organisationsstruktur; företagskultur; Crisis; crisis process; management control; organizational structure; organizational culture; continuity planning;

  Sammanfattning : The pandemic caused by the rapid spread of the coronavirus disease Covid-19 has devastatingeffects on public health and has led to worldwide lockdowns. Actions taken to stop the virusfrom spreading have resulted in a drastic decrease in sales for many companies. LÄS MER

 3. 3. Improving the Material Handling Performance through Redesigning an Inventory Layout : A case study on Proton Finishing Forsheda

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Sindy Nguyen; [2020]
  Nyckelord :Inventory layout; material handling performance; warehouse layout design; double ABC classification; lean principle;

  Sammanfattning : The companies operating in today’s business environment are facing several challenges in meeting the demand of the customers due to globalization. Research has shown that by focusing on supply chain management and improve the business processes, benefits could be extended beyond the company. LÄS MER

 4. 4. Improving testing reusability and automation for software product lines

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Fabio Di Silvestro; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Software product lines are widely used in industrial environments for developing complex software systems. One of the main advantages deriving from the adoption of this software engineering development methodology is increased reusability. LÄS MER

 5. 5. Kunskapsdelning i praktiken : Förmedling av kunskap bland medarbetare i en konkurrensutsatt kontext

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :David Gullbing; [2020]
  Nyckelord :Kunskapsdelning; kunskap; handlingsteori; implicit och explicit kunskap;

  Sammanfattning : Huvudsakliga syftet med studien är att beskriva hur medarbetare i konkurrensutsatta yrken uppfattar kunskapsdelning samt hur de vill att det ska ske på deras arbetsplats. För att ta reda på detta utfördes 7 intervjuer med informanter som levde upp till specifika kriterier för att försäkra relevanta svar och insikter. LÄS MER