Sökning: "Ad Hoc"

Visar resultat 11 - 15 av 358 uppsatser innehållade orden Ad Hoc.

 1. 11. AN EVALUATION OF MODEL-BASED TESTING IN INDUSTRIAL PRACTICE: FROM SYSTEM MODELLING TO TEST GENERATION.

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Aliya Hussain; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vehicular systems have become intensively sophisticated and their software content has increased swiftly in this era. While developing the vehicular software, the requirements which should be satisfied are more complex in comparison to other types of software. LÄS MER

 2. 12. Assessing the Economic Value of Implied Volatility Estimates

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Johannes Ackermann; [2018]
  Nyckelord :implied volatility; option pricing; modern portfolio theory; GARCH; Markov switching models;

  Sammanfattning : This thesis studies the value of implied volatility estimates for portfolio allocation under the modern portfolio theory (MPT) framework introduced by Markowitz and compares the pricing performances of several common option pricing models. The thesis consists of two parts. LÄS MER

 3. 13. Evaluation of the Self-Governance Developer Framework from Software Developers' Perspective

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nishat Korada; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : very software developer uses some software process to build computer software. The process may be haphazard or ad hoc; may change on a daily basis; may or may not be efficient, effective, or even succesful; but a “process” does exist. LÄS MER

 4. 14. En av historiens stora tystnader - Utgör våldtäkter i icke-internationella konflikter brott mot mänskligheten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Dalman; [2018]
  Nyckelord :Internationell straffrätt; våldtäkt; brott mot mänskligheten; icke-internationella konflikter.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Våldtäkt har sedan förra seklets mitt kommit att bli en medveten strategi i icke-internationella konflikter. Sedan 1990-talet har ämnet varit högaktuellt inom folkrättsliga kretsar och har bland annat lett till skapandet av flertalet tillfälliga och en permanent internationell brottsmålsdomstol. LÄS MER

 5. 15. Forest stand delineation through remote sensing and Object-Based Image Analysis

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :José Antonio Ortega-García; [2018]
  Nyckelord :forest stand; stand delineation; LiDAR; ASTER; OBIA; GIS; remote sensing; segmentation; canopy heigh model; forestry; Navarra; OBIA; LiDAR; ASTER; segmentación; rodal; forestal; SIG; teledetección;

  Sammanfattning : Forest stand delineation is an essential task of forest management planning which can be time consuming and exposed to subjectivity. The increasing availability of LiDAR data and multispectral imagery offers an opportunity to improve stand delineation by means of remotely-sensed data. LÄS MER