Sökning: "Ada Olsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ada Olsson.

  1. 1. “No, I’m a fucking nurse!” – sjuksköterska eller sjuk sköterska i filmens värld?

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

    Författare :Malin Paulusson; Ada Olsson; [2007-05-11]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Sjuksköterskan har fått spela en mängd olika roller på film, i flertalet av dessa roller får sjuksköterskan gestalta roller som ligger långt ifrån hennes yrkeskompetens. Uppsatsen inleds med en redogörelse för hur sjuksköterskan har porträtterats i andra medier såsom TV, litteratur och musik. LÄS MER