Sökning: "Adam Åberg"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Adam Åberg.

 1. 1. Making Purpose Purposeful - A Multiple Case Study on How Management Control Systems are Used to Fulfill Purpose-Strategies

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Filip Wallersköld; Adam Åberg; [2022]
  Nyckelord :Organizational Purpose; Management Control Systems; Strategy Control; Formal Control; Informal Control;

  Sammanfattning : The topic of purpose-strategies has received attention within both business and academia after recent studies have shown positive outcomes for companies who have adopted purpose-strategies. Previous literature has mostly examined how purpose is developed, implemented, and what outcomes it may bring. LÄS MER

 2. 2. Hyressättning vid nyproduktion : En jämförelse av presumtionshyra och bruksvärdeshyra

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Adam Åberg; David Andreasson; [2021]
  Nyckelord :Rent regulations; presumption-rent; utility-value-rent; new production; Hyressättning; presumtionshyra; bruksvärdeshyra; nyproduktion;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av den rådande bostadsbristen infördes 2006 presumtionshyra, ettkostnadsbaserat hyressystemet för nyproduktion. Systemet har utvecklats och diskuteratslivligt de kommande åren och 31 maj 2021 ska även en ny utredning offentliggöra gällandefri hyressättning och då även eventuell utfasning av presumtionssystemet. LÄS MER

 3. 3. Välj det osäkra före det säkra

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Altergård; Anton Jernå; Adam Åberg; [2020]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka rollen av dynamiska kapabiliteter i ett litet företag under osäkerhet orsakat av en ekonomisk chock. Metod: Uppsatsen följer en abduktiv ansats med inslag av både kvalitativ och kvantitativa primärdata. Forskningsdesignen grundar sig i en enfallsstudie. LÄS MER

 4. 4. Destinationslojalitet i Stockholm : En studie om det strategiska arbetet mot internationella marknader ur ett destinationslojalitetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Adam Akkaya; Maria Åberg; [2020]
  Nyckelord :Destination loyalty; visitor loyalty; marketing; marketing strategies; international markets; repeat visitors; repeat visitation; Destinationslojalitet; besökslojalitet; marknadsföring; marknadsföringsstrategi; internationella marknader; återkommande besökare; återbesök;

  Sammanfattning : Over the past several years destination loyalty has begun to take up an increasing amount of focus within the tourism research field. While there are still a number of question marks of its different aspects and true value to the destination, the subject has been described as prioritized. LÄS MER

 5. 5. Could Lithospermum officinale be bird dispersed? : A greenhouse experiment

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Adam Åberg; [2015]
  Nyckelord :Lithospermum officinale; scarification; dispersal; germination; dormancy;

  Sammanfattning : Common gromwell (Lithospermum officinale) acts as a host plant for the monophagous moth Ethmia dodecea  whose larvae are completely dependent on the leaves. As conservation authorities now want to reinstate the regionally extinct moth to Mälardalen, a stable population of its host plant is a requirement. LÄS MER