Sökning: "Adam Ågren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Adam Ågren.

  1. 1. Lean Startup, en svensk flerfallsstudie : Effekter från implementering av Lean Startup teori och konsekvenser för beslutsfattande

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Adam Ågren; Filip Ljungblom; [2016]
    Nyckelord :Lean Startup; Entrepreneurship; Decision Making; Escalation of Commitment; Startup; Overconfidence; Halo Effect; Prospect Theory; Lean Startup; Entreprenörskap; Beslutsfattande; Escalation of Commitment; Startup; Overconfidence; Gloriaeffekt; Prospektteori.;

    Sammanfattning : Lean Startup Teori (LST) har kommit att växa i popularitet inom entreprenörskap världen över. LST är en teori som för startup- företag skall minska kostnader och tid samt för entreprenörer skapa en arbetsprocess som underlättar beslutsfattande. LÄS MER