Sökning: "Adam Åström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Adam Åström.

 1. 1. En studie av hur en webbapplikation för annonsering av konsultuppdrag till studenter kan implementeras för att uppfattas som användbar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Adam Åström; Albin Öberg; Alice Elkjaer; Fredrik Olsson; Hannes Bengtsson Malmborg; Madeleine Jacobson; Oscar Schwartz-Blicke; Viktor Storsved; [2021]
  Nyckelord :Usability; Design; Single page application; Web design; Visual design; Web application; Web development; HTML; CSS; JavaScript; Python; AJAX; FLASK; Templates; JWT; Job search; Job; Work; efficiency; navigation; satisfaction; expediency; TDDD83; Användbarhet; Användbar; Design; Webbutveckling; HTML; CSS; JavaScript; Python; AJAX; FLASK; Templates; JWT; Jobbsökningssida; Jobbsökning; Jobb; Arbete; Plattform; Webbapplikation; Effektivitet; Effektivt; Navigerbarhet; Ändamålsenlighet; Tillfredsställelse; TDDD83;

  Sammanfattning : Studentkonsultprojekt gör det möjligt för studenter att applicera sin kunskap i näringslivet samtidigt som det blir mindre kostsamt för företagen att anlita konsulter. Då jobbsökande via internet blir allt vanligare finns det ett behov av en webbapplikation för konsultuppdrag som kopplar samman studenter och företag. LÄS MER

 2. 2. Det sociala samspelet – ur ett tillgänglighetsperspektiv : En kvantitativ studie om studenters mobilanvändning kopplat till det sociala rummet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sara Modin; Joel Åström; Adam Drynjeff; [2021]
  Nyckelord :tillgänglighet; mobiltelefon; uses and gratification; symbolisk interaktionism; fear of missing out; FoMO;

  Sammanfattning : I dag kan man konstatera att mobiltelefonen är en given ägodel för nästa alla människor. I denna studie har vi undersökt hur mobiltelefonen har blivit en del av det sociala spelet och förväntningarna på att alltid vara tillgänglig. LÄS MER

 3. 3. Kvinnor och män i sportsidorna : En undersökning av sportsidorna i Örnsköldsviks Allehanda och Sportbladet ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Adam Johansson; Ann Åström; [2015]
  Nyckelord :Media content; Medieinnehåll;

  Sammanfattning : Our goal with this paper is to see how male and female sport is described through a gender perspective in the newspapers Örnsköldsviks Allehanda and Aftonbladet (Sportbladet).Is there any difference between male and female sport reporting? Are the different sexes described in a certain way? How are they described? Do men and women get as much space in the sport-pages of the newspapers? And are there any differences or similarities over a ten year period?To look on some of these factors we have been doing a quantitative- and qualitative analysis of data. LÄS MER