Sökning: "Adam Öhman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Adam Öhman.

 1. 1. The Calibrated SSVI Method - Implied Volatility Surface Construction

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Adam Öhman; [2019]
  Nyckelord :Implied; Volatility; Surface; Construction; SVI; SSVI; eSSVI; Stochastic Volatility Inspired; calibrated SSVI; modelling; arbitrage; interpolation; extrapolation; FHS VaR; derivatives; CCP; clearing; Implicit; Volatilitet; Ytor; Option; SVI; SSVI; eSSVI; kalibrerade SSVI; arbitrage; modellering; finans; matematik;

  Sammanfattning : In this thesis will the question of how to construct implied volatility surfaces in a robust and arbitrage free way be investigated. To be able to know if the solutions are arbitrage free was an initial investigation about arbitrage in volatility surfaces made. From this investigation where two comprehensive theorems found. LÄS MER

 2. 2. Barn som har svårt att leka : En vetenskaplig essä om samspel och exkludering i leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Violeta Krstic; [2019]
  Nyckelord :significance of the game; interaction; inclusion; exclusion; present educator.; lekens betydelse; samspel; inkludering; uteslutning; närvarande pedagoger.;

  Sammanfattning : This scientific essay is about children's play difficulties and interaction with other children. I describe a story where a boy has a hard time cooperating in the game and fights when he doesn't get what he wants. The other kids exclude him from the game because they think he always ruins their games. LÄS MER

 3. 3. De inhemska Andra : Representationer av samer i fyra svenska dagstidningar år 1970 och 2010

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Adam Öhman; [2011]
  Nyckelord :Samer; minoritet; nyhetsjournalistik; konstruktion av skillnad; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur skillnader mellan den samiska minoriteten och den svenska majoriteten är diskursivt konstruerade i nyhetstexterna som publicerades i Aftonbladet, Dagens Nyheter, Norrländska Socialdemokraten och Östersunds-Posten i maj och oktober 1970 respektive 2010. En teoretisk utgångspunkt var att etniska skillnader är socialt konstruerade, samt att medier utgör en inflytelserik arena för dessa konstruktioner. LÄS MER