Sökning: "Adam Brandt"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Adam Brandt.

 1. 1. Ett rikare liv - En litteraturstudie om patienters upplevelser av självkatetersisering

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Adam Brandt; Patrik Schäfer; [2016-01-28]
  Nyckelord :Självkateterisering; Intermittent ren kateterisering; Följsamhet; Upplevelse; Erfarenhet; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ren intermittent kateterisering(RIK) är en vedertagen blåstömningsmetod som går ut på att man för in en kateter i urinblåsan för att sedan avlägsna den då urin tappats. Detta görs vid ett flertal olika tillfällen under en dag, antingen av patienten själv eller av någon vårdpersonal. LÄS MER

 2. 2. Development of fuel efficiency improvements for a single cylinder internal combustion engine. An investigation and implementation of five fuel efficiency improving technologies on an Eco Marathon engine.

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad mekanik

  Författare :Adam Brandt; Anna Engelbrektsson; Niklas Hidman; Oskar Isaksson; Marcus Sandberg; Malin Settergren; [2015]
  Nyckelord :Internal combustion engine; Atkinson cycle; Variable compression; Air assisted direct injection; Laser ignition; Ceramic materials; Low friction materials; Low heat rejection engine; Chalmers Vera Team;

  Sammanfattning : This thesis describes the work of developing a technology demonstrating single cylinderengine for Chalmers Vera Team. The engine was to display five different technologies thatcould be of use to Chalmers Vera Team in the continued development of their fuel efficientengine. LÄS MER

 3. 3. En rättvisande representation? : En undersökning av morgonprogrammens gäster och i vilken kontext de medverkar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Adam Söderblom; Hanna Brandt Parkvall; [2014]
  Nyckelord :Representation; gender; etnicity; TV; Representation; kön; etnicitet; TV; SVT; TV4;

  Sammanfattning : AbstractTitle: A fair representation? A comparative study of the morning program guests and the context in which they are involved. Author: Hanna Brandt Parkvall & Adam Söderblom Tutor: Anne-Marie Morhed Purpose: This study aimed to investigate and compare the guests and the context in which they are involved, in the morning programs Gomorron Sverige on SVT1 and Nyhetsmorgon on TV4. LÄS MER

 4. 4. Skadestånd vid överträdelser av EG:s och Sveriges konkurrensregler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Adam Brandt; [1999]
  Nyckelord :Konkurrensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Konkurrensbegränsande beteende leder i många fall till att någon lider skada. Denna uppsats syftar till att klargöra möjligheterna att framföra skadeståndsanspråk vid överträdelser av EG:s och Sveriges konkurrens-regler. LÄS MER