Sökning: "Adam Brandt"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Adam Brandt.

 1. 1. En undersökning av on-site-faktorers påverkan på en e-handelsplattform

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Daniel Brandt; Frida Fasth; Adam Gustavsson; Elsa Janfalk; Felix Kimiaei; Victor Lindholm; Victor Palmlund; Styrbjörn Swensson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As a result of trends identified in the report and marketing plan, the importance of a search engine optimized platform for e-commerce is established. In order to further examine the implementation of such, a website was constructed with this purpose in mind. LÄS MER

 2. 2. Ett rikare liv - En litteraturstudie om patienters upplevelser av självkatetersisering

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Adam Brandt; Patrik Schäfer; [2016-01-28]
  Nyckelord :Självkateterisering; Intermittent ren kateterisering; Följsamhet; Upplevelse; Erfarenhet; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ren intermittent kateterisering(RIK) är en vedertagen blåstömningsmetod som går ut på att man för in en kateter i urinblåsan för att sedan avlägsna den då urin tappats. Detta görs vid ett flertal olika tillfällen under en dag, antingen av patienten själv eller av någon vårdpersonal. LÄS MER

 3. 3. En rättvisande representation? : En undersökning av morgonprogrammens gäster och i vilken kontext de medverkar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Adam Söderblom; Hanna Brandt Parkvall; [2014]
  Nyckelord :Representation; gender; etnicity; TV; Representation; kön; etnicitet; TV; SVT; TV4;

  Sammanfattning : AbstractTitle: A fair representation? A comparative study of the morning program guests and the context in which they are involved. Author: Hanna Brandt Parkvall & Adam Söderblom Tutor: Anne-Marie Morhed Purpose: This study aimed to investigate and compare the guests and the context in which they are involved, in the morning programs Gomorron Sverige on SVT1 and Nyhetsmorgon on TV4. LÄS MER

 4. 4. Skadestånd vid överträdelser av EG:s och Sveriges konkurrensregler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Adam Brandt; [1999]
  Nyckelord :Konkurrensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Konkurrensbegränsande beteende leder i många fall till att någon lider skada. Denna uppsats syftar till att klargöra möjligheterna att framföra skadeståndsanspråk vid överträdelser av EG:s och Sveriges konkurrens-regler. LÄS MER