Sökning: "Adam De Man Lapidoth"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Adam De Man Lapidoth.

 1. 1. Sannolikhetslära och juridik - en perfekt match?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Adam De Man Lapidoth; [2018]
  Nyckelord :allmän rättslära; bevisvärdering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : There have been claims put forth which aims at proving that the theories developed within mathematics, but also within economics to name one, regarding decision making and fact finding would suit very well to be adopted into the legal decision making as well. It is in this context primarily Bayes’ theorem which is referred and mentioned theorems compatibility with law. LÄS MER

 2. 2. Från teokratism till rättspositivism

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Adam De Man Lapidoth; [2017]
  Nyckelord :allmän rättslära; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att utreda den mest fundamentala frågan inom rättsvetenskapen, nämligen hur har rätten legitimerats genom historien och hur legitimeras den idag? Uppsatsen undersöker hur dessa frågor har besvarats av olika tänkare under olika tidsåldrar. Den börjar med att undersöka de antika filosoferna och arbetar sig sedan framåt genom historien. LÄS MER